Enkelte uddannelser skifter navn og bogstav, mens andre får et tidssvarende indholdsløft. Fælles for alle er, at fremadrettet starter alle fodboldtrænere samme sted – om du vil være børnetræner, ungdomstræner, Superligatræner eller landstræner. Dette betyder en mere klar og tydelig uddannelsesvej for kommende fodboldtrænere og flere uddannelsestimer til den enkelte træner under uddannelse.

Det er UEFA, der allerede i 2021 begyndte at justere den europæiske træneruddannelsesstruktur, og hos den ansvarlige for DBU’s træneruddannelse, Kenneth Heiner-Møller, får den nye struktur stor opbakning – blandt andet fordi den er med til at styrke træneruddannelsen og løfte det faglige startniveau for den enkelte træner.

 

Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau Kenneth Heiner-Møller

En tydeligere vej for alle

Hvor fodboldtrænere tidligere havde flere indgangsveje til at opnå trænerlicens, er der nu kun en vej – nemlig at starte på C-niveau. Det er første byggesten på trænervejen uanset ambitioner og målgruppe, du som træner vil arbejde med.

”Den tidligere struktur var lidt rodet, da der var flere veje ind i trænergerningen. Den nye struktur betyder, at man får en tydeligere vej og et større fagligt fundament, når man starter som ny træner, fordi alle starter samme sted. Det betyder også, at vi derfor har måttet revidere de eksisterende uddannelser og tilpasse dem til et højere fagligt niveau. Derfor har hele uddannelsen fået niveaumæssigt løft,” siger Kenneth Heiner-Møller.

Fra dags dato starter træneruddannelsen på UEFA C1 og bygger herefter videre med moduler på UEFA C, UEFA B, UEFA A og UEFA PRO for at opnå UEFA’s højeste trænerlicens. Under både UEFA B og UEFA A er der desuden mulighed for at specialisere sig på ungdomsspillere. Også keepertræneruddannelsen er nu strømlinet med en UEFA GKB og UEFA GKA-licens.

UEFA A
UEFA A

UEFA A

Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højere ungdoms- eller seniorniveau. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA A.

UEFA A-Licens
UEFA A-Licens
A

UEFA A-Licens

UEFA Elite Youth A
UEFA Elite Youth A

UEFA Elite Youth A

Uddannelsen henvender sig til dig der vil specialisere dig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

Elite Youth A-eksamen

Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Youth A-licens eksamen.

Eksamen har en varighed af ca. 75 minutter og tager udgangspunkt i uddannelsens faglige oplæg, kursistens egne hjemmeopgaver og studietur.

Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

 

 

UEFA Elite Youth A-Licens
UEFA Elite Youth A-Licens
Elite Youth A

UEFA Elite Youth A-Licens

Elite Youth A-licens

Eksamen

Som et nyt tiltag for at højne det faglige niveau yderligere består UEFA A-eksamen nu af både en praktisk og en teoretisk eksamen.

Målgruppe

For kursister der har gennemført UEFA A uddannelsen, har fået godkendt det individuel skriftlige projekt og bestået de 5 hovedområder

  • Fodboldfaglighed
  • Praktiske trænerfærdigheder
  • Fodboldledelse og personlig udvikling
  • Fysiologi
  • Fodboldanalyse

Formål

Eksamen sigter mod at give kursisten vished om han/hun fodboldfagligt og teoretisk kan begå sig på A-trænerniveau.

Afvikling og tidsforbrug

Praktisk eksamen

Foregår hjemme i din klub med dit eget hold. Som kursist trækker du et emne inden for spillestilsboldens hovedområder. Dette emne skal du træne til den praktiske eksamen således, at emnet stemmer overens med den spillestil, du har beskrevet.

Ved denne træning deltager din DBU trænerudvikler, en DBU censor og dig. Dine medkursister fra din gruppe kan også deltage.

Umiddelbart efter evalueres din træning af din trænerudvikler, censor og dig. 

Du skal bestå denne praktiske eksamen, før du kan indstilles til den teoretiske eksamen.

Teoretiske eksamen

Eksamen afvikles individuelt og består af to dele:

En mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i dit individuelle projekt.

En fodboldcase med udgangspunkt i et videoklip

Ved den teoretiske eksamen deltager du, din trænerudvikler og en censor.

Eksamen har en varighed af 1,5-2 timer.

Bedømmelse

Eksamen munder ud i en af følgende vurderinger:

Bestået - Kursisten erhverver UEFA A-licens.

Ikke bestået - Kursisten erhverver IKKE UEFA A-licens.

I tilfælde hvor kursisten består den ene del af eksamen skal han/hun kun til reeksamen i det område der ikke er bestået. Ved ikke-bestået, er der mod merbetaling mulighed for at gå til reeksamination. Dog maksimalt to gange. Kursisten får besked om bestået/ikke bestået umiddelbart efter eksamen.

Tilmelding

Afholdes efter aftale.

Pris

7.000 kr.

Gebyr for eksamen betales separat forud for eksamen.

Kompetence

Ved bestået eksamen modtager du et elektronisk UEFA A-licenskort på DBU-app´en til brug i Danmark og Europa. UEFA A-licens giver dig mulighed for at søge om optagelse på UEFA Pro eller UEFA Youth A. Bemærk at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra gennemført UEFA A-uddannelse til start på UEFA PRO og UEFA Youth A.

Få et interaktivt oveblik over den nye struktur og indholdet af træneruddannelserne ovenfor


Kenneth Heiner-Møller mener, at det aktuelle løft af den europæiske træneruddannelse ikke kun er med til at give et højt fagligt fundament for den enkelte træner, men et generelt løft af fodbolden.

”Vi kan og skal forvente, at kommende trænere er fagligt mere rustet, når de kommer til de forskellige niveauer og licenser. Det vil være naturligt, da de får flere undervisningstimer – teoretisk som praktisk, inden de opnår de forskellige licenser. Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau,” slutter Heiner-Møller.  

Eneste undtagelse fra ovenstående start på UEFA C1 er, hvis du er nuværende eller tidligere topspiller. Her har UEFA en særlig træneruddannelse, men også her er kravene skærpet som følge af ovenstående. For at tage en Topplayer-træneruddannelse skal du fremadrettet have spillet mere end syv år på kontrakt i den øverste kvinde- eller herreliga på europæisk plan.