Enkelte uddannelser skifter navn og bogstav, mens andre får et tidssvarende indholdsløft. Fælles for alle er, at fremadrettet starter alle fodboldtrænere samme sted – om du vil være børnetræner, ungdomstræner, Superligatræner eller landstræner. Dette betyder en mere klar og tydelig uddannelsesvej for kommende fodboldtrænere og flere uddannelsestimer til den enkelte træner under uddannelse.

Det er UEFA, der allerede i 2021 begyndte at justere den europæiske træneruddannelsesstruktur, og hos den ansvarlige for DBU’s træneruddannelse, Kenneth Heiner-Møller, får den nye struktur stor opbakning – blandt andet fordi den er med til at styrke træneruddannelsen og løfte det faglige startniveau for den enkelte træner.

 

Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau Kenneth Heiner-Møller

En tydeligere vej for alle

Hvor fodboldtrænere tidligere havde flere indgangsveje til at opnå trænerlicens, er der nu kun en vej – nemlig at starte på C-niveau. Det er første byggesten på trænervejen uanset ambitioner og målgruppe, du som træner vil arbejde med.

”Den tidligere struktur var lidt rodet, da der var flere veje ind i trænergerningen. Den nye struktur betyder, at man får en tydeligere vej og et større fagligt fundament, når man starter som ny træner, fordi alle starter samme sted. Det betyder også, at vi derfor har måttet revidere de eksisterende uddannelser og tilpasse dem til et højere fagligt niveau. Derfor har hele uddannelsen fået niveaumæssigt løft,” siger Kenneth Heiner-Møller.

Fra dags dato starter træneruddannelsen på UEFA C1 og bygger herefter videre med moduler på UEFA C, UEFA B, UEFA A og UEFA PRO for at opnå UEFA’s højeste trænerlicens. Under både UEFA B og UEFA A er der desuden mulighed for at specialisere sig på ungdomsspillere. Også keepertræneruddannelsen er nu strømlinet med en UEFA GKB og UEFA GKA-licens.

UEFA B1
UEFA B1

UEFA B1

UEFA B1 henvender sig til trænere med UEFA C-licens, eller dig der har gennemført DBU B1 og nu ønsker at tage næste skridt. Med en UEFA B1 bliver du i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på breddeniveau.

UEFA B2
UEFA B2

UEFA B2

Kurset henvender sig til lettere erfarne ungdoms- eller seniortrænere, der ønsker at opnå yderligere kompetencer til brug i trænergerningen. UEFA B2 er sidste trin i DBU´s UEFA godkendte B-træneruddannelse.

Eksamen
Eksamen

Eksamen

UEFA B-eksamen er for dig der har gennemført UEFA B2, DBU B3-træner, T-træner eller UEFA Topplayer kurserne.

UEFA B-Licens
UEFA B-Licens
B

UEFA B-Licens

En UEFA  B-licens er ofte et krav for at træne i en licens klub i DK.

UEFA Youth B
UEFA Youth B

UEFA Youth B

Uddannelsen henvender sig til børne- og ungdomstrænere med UEFA B-licens, der ønsker at specialisere sig i det gode klubmiljø og målrettet træning af børnefodboldspillere fra U11 til U15.

UEFA Youth B-licens
UEFA Youth B-licens
Youth B

UEFA Youth B-licens

Ved fuld deltagelse samt godkendelse af opgave vil du få udstedet en UEFA Youth B-licens, som er gyldig i tre år.

UEFA Youth B

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til børne- og ungdomstrænere med UEFA B-licens, der ønsker at specialisere sig i målrettet træning af børnefodboldspillere fra U11 til U15.

Formål og indhold
Uddannelsen styrker dine kompetencer i arbejdet med børne- og ungdomsmiljøer med fokus på spiller, klub, træner og miljø. Det er de fire søjler i UEFAs træneruddannelse.

Ligeledes fokuseres der på transitionerne mellem børne- og ungdomsfodbold. 

Kurset fokuserer bl.a. på individuel udvikling af spilleren i holdsammenhæng og gør meget ud af, hvordan man skaber MILJØET i klubben, som skal inspirere til spillerudvikling.

 • Den gode ungdomstræner
 • Det gode Ungdomsmiljø
 • Børns læring
 • Filosofi, curriculum og periodisering
 • Karriereplanlægning
 • Kampen som virkemiddel
 • Organisering af træning
 • Sportspædagogik
 • RAE/RVE
 • Fysisk træning tilpasset børn og unge.

 

Produktet skal godkendes af trænerudviklerne.

 

Form
Blended-learning.

 • Fysisk fremmøde
 • Supervision (Der er en fælles gruppesupervision med trænerudvikler, tre gruppesupervisioner med gruppen og en supervision kursist/trænerudvikler)
 • E-learning
 • Fordybelse/selvstudier

Uddannelsen har en form, hvor du bliver inddraget og skal være forberedt på at dele din viden. Der gives oplæg, som skal inspirere dig til selv at søge og dele viden med dine medkursister og trænerudviklere.

Afvikling
Uddannelsen afvikles over en periode på 3-5 måneder med 1-1½ måned mellem samlingerne. Samlet berammet til minimum 60 timer.

Der er 3 samlinger (1 endags og 2 todages). En del af uddannelsen afvikles som e-learning og du skal afsætte tid til forberedelse og supervisioner i din og dine medkursisters klubber.

Der er ikke inkluderet overnatning i kurset. Har kursusstedet faciliteter til ophold, kan du bestille dette direkte. Denne udgift dækkes af dig selv. 

Optagelseskrav
B-licens samt fungerende rolle som børne-/ungdomstræner eller ungdomsudviklingstræner/børneudviklingstræner.

God fysisk form
Det er vigtigt, at du oplever forløbet på egen krop. Dette faktum betyder, at der er mange timer på banen i forløbet. Vi anbefaler, at du møder op i god fysisk form, da dette vil være afgørende for udbyttet af uddannelsen.

Mødepligt og licens
Der er ingen eksamen, men der er krav om godkendelse af den afleverede opgave for at man kan få udstedt en licens. Der er ligeledes krav om 100% fremmøde. Hvis du udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et diplom/licens. Det vil ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen på andre hold.

Pris
Kr. 18.500,-

Kompetence og bevis
Gennemførelse af uddannelsen og godkendelse af opgaven giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA Youth B-træner” og der udstedes en UEFA Youth B-licens. UEFA Youth B uddannelsen giver adgang til UEFA Elite Youth A uddannelsen.

Tilmelding
Tilmeld dig og se datoer og sted under kursussøgning UEFA Youth B, eller kontakt  uddannelseskoordinator kit@dbu.dk ,hvis du er interesseret i uddannelsen.  

 

Få et interaktivt oveblik over den nye struktur og indholdet af træneruddannelserne ovenfor


Kenneth Heiner-Møller mener, at det aktuelle løft af den europæiske træneruddannelse ikke kun er med til at give et højt fagligt fundament for den enkelte træner, men et generelt løft af fodbolden.

”Vi kan og skal forvente, at kommende trænere er fagligt mere rustet, når de kommer til de forskellige niveauer og licenser. Det vil være naturligt, da de får flere undervisningstimer – teoretisk som praktisk, inden de opnår de forskellige licenser. Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau,” slutter Heiner-Møller.  

Eneste undtagelse fra ovenstående start på UEFA C1 er, hvis du er nuværende eller tidligere topspiller. Her har UEFA en særlig træneruddannelse, men også her er kravene skærpet som følge af ovenstående. For at tage en Topplayer-træneruddannelse skal du fremadrettet have spillet mere end syv år på kontrakt i den øverste kvinde- eller herreliga på europæisk plan.