I det følgende har vi samlet lidt information, som vil være relevant for jer i den kommende tid, hvor coronaen desværre fortsat fylder meget i vores samfund.

Hvad gør vi, når der opstår smitte i fodboldklubben?

Mandag 20. december kom der nye retningslinjer for test og selvisolation af nære kontakter til smittede med COVID-19. Retningslinjerne betyder, at det kun er personer, der bor sammen med eller har overnattet sammen med en smittet, der defineres som nære kontakter, og som skal isoleres. Læs den detaljerede definition af nære kontakter her.

Alle andre kontakter til en smittet person defineres nu som en øvrig kontakt. Det vil sige, at hvis et medlem i jeres klub bliver smittet, vil alle andre personer i klubben, som vedkommende har været i kontakt med, defineres som øvrige kontakter. Dette gælder, hvis man har været i kontakt med den smittede inden for 48 timer før symptomerne opstod eller den positive test blev taget (her regnes fra testtidspunktet).

Som ’øvrig kontakt’ anbefales man at blive testet med en hurtigtest hurtigst muligt samt på 4. dagen efter man sidst havde kontakt med den person, som er smittet. 

Læs vores guide til, hvordan I skal forholde jer, når der opstår smitte i jeres fodboldklub.

Krav om mundbind indendørs

Der er krav om, at alle personer på 12 år og derover bærer mundbind, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves indendørs forenings- og idrætsaktiviteter (herunder idrætshaller og foreningslokaler).

Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller under selve udførelsen af aktiviteten.

Kravet gælder også for trænere, andre frivillige og ansatte.

Læs om detaljerne i forbindelse med krav om mundbind her.

Intet krav om coronapas for deltagelse i fodboldaktiviteter

Der er i øjeblikket ikke noget krav om, at personer, der deltager i aktiviteter i fodboldklubben – hverken inde eller ude – har et coronapas.

Coronapaskrav gælder kun i træningscentre/lokaler, som bruges til fitness og i cafeteriet, som betragtes som et serveringssted og dermed følger restriktionerne for restaurationsbranchen.

Hvis I har et træningscenter, som I bruger i fodboldklubben, kan I læse mere om coronapaskrav for træningscentre her.

Andre anbefalinger

I kommuner med høj smitte (i øjeblikket stort set alle kommuner) er der følgende anbefalinger til børneidrætten. Opfordringerne til foreningslivet udspringer af opfordringer til dagtilbud, grundskoler mv. og gælder derfor som udgangspunkt kun for denne målgruppe. Det er dog som altid den enkelte forening/lokaleejer, der beslutter, hvordan I vil forholde jer til for eksempel brug af jeres omklædningsrum for alle målgrupper.

  • Klæd om hjemmefra: I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte.

  • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs i forbindelse med træning: Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

  • Hold afstand: Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

  • Opdel træningsaktiviteterne i mindre grupper: Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.