DBU København har nu offentliggjort turneringskampe for foråret 2022, og alle kampe, hvor DBU København påsætter dommere er nu fastlagt. Turneringsafdelingen har imødekommet næsten alle klubbernes ønsker til spillefrie dage/weekender. 

I de tilfælde, hvor klubbernes ønsker desværre ikke er blevet opfyldt, er det reglerne for kampflytninger, der træder i kraft. Skulle der være kampe, der er fastlagt fejlagtigt, forbeholder DBU København sig retten til at foretage rettelser. Og rettelser vil forekomme et stykke tid efter offentliggørelse af programmerne.

Klubber, der er beliggende i Københavns kommune, skal sikre, at bookingbeviset på banen er i orden før man igangsætter en kampflytning.

Baner kan søges via resttider i foreningsportalen. København - Login (brnd.com)

Kort sagt: intet bookingbevis - ingen kampflytning.

Kampe med påsat dommer 
Kampene er nu officielle og eventuelle flytninger skal foretages via KlubOffice iht. gældende regler.
Se hvilke rækker, der er dommerpåsatte her

Dommerløse rækker/"Tast Selv Dato Kampe"
Klubberne har haft mulighed for redigering af kampene frem til torsdag den 24. februar 2022 og er nu officielle - og eventuelle flytninger skal foretages via KlubOffice iht. gældende regler.

Husk at være opmærksomme på
1) Solnedgangstider, når I fastsætter jeres kampe, så tjek solnedgangstiderne - klik her. 

2) At kampene ikke må flyttes ud af den af DBU København fastsatte uge (mandag - søndag) uden forudgående aftale med modstanderholdet.

3)
 Ingen kampe må afvikles efter sidste spilleuge.

DBU København skal ikke modtage flytteanmodning – flytteanmodninger skal ske mellem de involverede parter via KlubOffice.

Fra fredag den 25. februar 2022 kan der kun flyttes kampe efter accept fra modstander.

Klubberne bedes bemærke, at det kun er de officielle kontaktpersoner, der kan rette henvendelse til DBU Københavns administration i forbindelse med turneringsplanerne. Derfor bedes spillere, forældre, trænere og holdledere gå igennem deres klubs officielle kontaktpersoner.