Værdier som kammeratskab, engagement og respekt tiltrækker lokale børn og deres forældre til BK Hellas, som har oplevet en meget stor medlemsvækst de senere år. Det er også tilfældet i 2021 selvom de nyeste medlemstal fra DIF først offentliggøres til marts. Klubben får hele tiden nye medlemmer og er blevet et lokalt samlingspunkt takket være de frivilliges store indsats.

 

Vi havde en periode, hvor vi meldte 20 nye medlemmer ind om ugen. Genåbningen efter corona har helt sikkert haft en effekt, fordi forældrene er opmærksomme på, at børnene nu skal ud og bevæge sig, men jeg tror også det hænger sammen med de Sociale Partnerskaber, som gør at vi er blevet langt mere synlige i lokalområdet Henrik Christensen, formand i BK Hellas

Sidste år etablerede BK Hellas også Fodbold Fitness for mødre, hvor mødre dyrker motion og spiller fodbold mens deres børn er til træning. Derudover har klubben et tæt samarbejde med Ældresagen og DBU København om at få flere ældre mænd til at spille fodbold. Det startede med en halv snes spillere, men der er nu mere end 20 aktive spillere, to ugentlige træninger og nogle muntre 3. halvlege i det hyggelige klubhus, som er et fast samlingsted for både børn og voksne.

BK Hellas har på trods af beskedne faciliteter formået at skabe en stor og attraktiv fodboldklub med hjertet på rette sted. De er meget tro mod deres værdier og har oplevet en imponerende medlemsudvikling, som nu kalder på støtte og politisk velvilje i forhold til etableringen af en kunstgræsbane, så klubben kan holde fast i den positive udvikling Flemming Jensen, formand i DBU København

I efteråret 2020 indgik BK Hellas et Socialt Partnerskab med Københavns Kommune. Det førte til ansættelsen af Naja Højlund som projektleder og en styrkelse af klubbens sociale indsatser. I 2021 har BK Hellas blandt andet gennemført træninger og stået for idrætsundervisningen i samarbejde med lokale skoler og daginstitutioner. Udover skoleforløbene stod BK Hellas også for en række fodboldaktiviteter i Kulbanekvarteret, som er et udsat boligområde i Valby. Her samarbejder BK Hellas også med de lokale institutioner om at tilbyde fodboldaktiviteter, så børnene får prøvet at spille fodbold, bliver træningsparate og efterfølgende bliver meldt ind i foreningen. BK Hellas satser også på flere pigespillere i klubben og har skabt minipigeprojektet HELLAS’ Lilla Piger, som er målrettet piger i alderen 3-6 år. Det sker også som led i samarbejdet med de lokale daginstitutioner, hvor klubben har besøg af børnehaver til træning, og har afholdt ’Lilla Lørdag’ som er et fodboldevent med spil og hygge for pigerne og deres forældre. Endelig har klubben taget struktureret initiativ til at klubbens unge inddrages som hjælpetrænere i børnefodbolden.

Vi har en masse fantastiske frivillige, som dagligt arbejder i klubben for at skabe gode og trygge rammer for børn og unge. Uden dem havde vi ikke stået med den her pris, som på alle måder er hele klubbens fortjeneste Henrik Christensen, formand i BK Hellas

Med kåringen som årets klub i DBU København indstilles BK Hellas også til prisen som årets klub i Danmark.