Den tidligere professionelle atletikudøver, Rikke Rønholt Albertsen, åbnede strategidagen med oplægget: diversitet og ligestilling. Det var startskuddet til workshoppen af samme navn, hvor arbejdsgruppen skulle drøfte hvilke initiativer, indsatser og aktiviteter der kan styrke diversiteten og ligestillingen i Københavns fodbold?

Rikke Rønholt Albertsen er tilknyttet CBS, hvor hun skriver PhD om implementering af bæredygtighedsstrategier i virksomheder og bl.a. underviser i, hvad der sker i krydsfeltet mellem idræt og samfund.

HVEM ER PIGEGRUPPEN?

 • Christian Theilgaard     Kastrup og GVI
 • Claus Andersen            Dragør
 • Frederik Lassen           Vestia
 • Ida Perin                       Sundby
 • Liv Gish                        FA2000
 • René Nørgaard            Damsø
 • Nanna Birch                 Nørrebro United
 • Yery Ibarra-Hansen      Pioneren
 • Helena Pedersen         Skjold
 • Amanda Pørksen         Skjold
 • Mia Møller                    B1908
 • Mads Petersen             B93

 

HVORFOR STRATEGIDAG?

Efter 5 år med hver sin årsplan hvor fokus primært har været på rekruttering, ser pigearbejdsgruppen nu længere frem, og arbejder på en plan for de kommendes års indsatser.

En plan der flugter med klubbernes ønsker, udfordringer og ressourcer, og som samtidig hænger sammen med DBU’s målsætninger på området.

Ultimo 2022 ligger planen for udvikling af pige- og kvindefodbolden 2023-2025 klar. Indsatser, budget og målsætninger vil være beskrevet og sendes til DBU K’s bestyrelse til godkendelse.

Indhold i planen er skabt ud fra års erfaringer, drøftelser og debatter – fra pigearbejdsgruppen, samt fra resten af landet. 

Når DBU Københavns bestyrelse har været indover, overgår planen til en strategi for 2023-2025. 

Tilbage til strategidagen.

Vi har et nærmest karikeret maskulinitetsideal som vi trænger til at bløde op, og som hverken mænd eller kvinder er tjent med, fordi det er ikke virkeligheden. Rikke Rønholt Albertsen

Hvad er det vigtigste at tage fat, på når det handler om ligestilling i fodbold?

"Det vigtigste at tage fat på er en opblødning af den maskuline kultur. Der skal være mere plads til det feminine i fodbolden. Vi er nødt til at have en mere holistisk tilgang til, hvordan man egentlig spiller fodbold.

Vi kan godt arbejde med medlemstallene, men hvis ikke vi ændrer kulturen, er det de samme grunde til at både piger og drenge falder fra, fordi de skal passe ind i en stereotyp.

Vi kan vinde mest ved at gøre plads til en mangfoldig måde at deltage i fodboldfællesskabet.

Jeg kan se tilbage på mit eget eliteliv og konstatere, at jeg havde været en bedre atlet, hvis jeg havde integreret det feminine aspekt mere. Mere omsorg, lyttet mere til min krop, tænkt mere holistisk og langsigtet. Jeg ved godt, det er en stereotypisering af, hvad det maskuline og det feminine er. Men jeg blev ikke opmuntret til at tage ”hele mig” med.

Det var den der ”no pain no gain”, og så bare smadre derudad. Det blev jeg belønnet for. Men det var også en meget ensidig og kortsigtet måde at gå til min elitekarriere.

Hvis jeg havde haft en træner, der havde sagt: Nu skal du også tænke lidt på helheden og det langsigtede og nej, du skal ikke bare løbe med smerter og æde en Panodil og tape det op.

Jeg tror at idrætten helt generelt har meget at vinde ved at få en mere ligeværdig anerkendelse af maskuline og feminine værdier i stedet for, vi har sådan et lidt forsimplet ideal af, hvad en eliteatlet er, hvad idræt er, hvad en sportsmand er. Bare det at det hedder sportsmand.

Vi har et nærmest karikeret maskulinitetsideal som vi trænger til at bløde op og som hverken mænd eller kvinder er tjent med, fordi det er ikke virkeligheden".

En løsning kunne være at skabe et fodboldtilbud til drenge, der lægger mere vægt på følelser, på snak, hvem er vi, og hvem bliver vi dannet til. Frederik Lassen, BK Vestia

Hvad ønsker BK Vestia på længere sigt for pigefodbolden?

"Vestia ønsker, at pigefodbold får lige så meget plads og respekt som drengefodbold. Vores ypperste ønske er at gøre Vestia til en kønsneutral klub, hvor vi stopper med de binære inddelinger og forståelser af drenge og pige afdelinger.

Vi har mix fodbold hos os, ligesom mange af vores seje naboer og venskabsklubber. Og det er fordi, det virker. Det er så simpelt for drenge og piger at spille sammen, og det kunne blive rigtig sjovt, hvis det kunne kobles med et konkurrenceelement, så man kunne tage til turnering med mix.

I Vestia vil vi gerne gøre noget ved det meget ensporede hyper maskuline fodboldmiljø. Både for drenge og piger. En løsning kunne være at skabe et fodboldtilbud til drenge, der lægger mere vægt på følelser, på snak, hvem er vi, og hvem bliver vi dannet til.

Men det vigtigste er at uddanne vores frivillige trænere og give dem mulighed for at overveje: Hvem tiltrækker jeg som træner, hvem ekskluderer jeg? 

20% af unge i dag betragter sig selv som LGTB+ både drenge og piger. Det er en generationsomvæltning og trænerkulturen er superkonservativ, og dyrker en tid, der var en gang. Hvis kommende medlemmer ikke kan udforske sig selv i fodbold, så vælger de en anden idræt. Dem der går i gang med at lave det her arbejde, kommer til at mærke det både i deres klubsjæl, men det kommer også til at afspejle sig i medlemsfremgang", Frederik Lassen, BK Vestia

Personligt kunne jeg godt tænke mig, vi satte som mål at få lige så mange spillere på pigesiden som vi er på drengesiden i DBU København. Kurt Bagge, bestyrelsesmedlem i DBU K

Hvordan prioriterer DBU Københavns bestyrelse udviklingen af pige- kvindefodbold?

"Som bestyrelsesmedlem er det min opgave at bringe indholdet videre til resten af bestyrelsen, som desuden modtager referatet fra dagen. Det her er et meget vigtigt forum. Der kommer mange vigtige ting på bordet, og energien i gruppen er rigtig god.

Personligt kunne jeg godt kunne tænke mig, vi satte som mål at medlemsfremgangen på pigesiden skal være lige så stor som på drengesiden. Det er meget sandsynligt, hvis vi ikke gør noget, at vi kan gå hen og miste den medlemsfremgang, vi har haft på pigesiden."

Citat: Kurt Bagge

Pigearbejdsgruppen ligger både under børneudvalget og ungdomsudvalget.