Fredningsnævnet for København gav i juni måned dispensation til at anlægge en kunstgræsbane, i den ellers fredede Nørrebropark i et tæt befolket område af København. Et stort flertal i Borgerrepræsentationen tildelte i  februar otte millioner kroner til anlæggelse af banen.

I juli klagede DN sammen med Friluftsrådet til Miljø- og Fødevareklagenævnet, over Fredningsnævnets afgørelse, og da klagen har opsættende virkning, betyder det, at arbejdet med at anlægge den godkendte og finansierede bane er sat på pause i 6–24 måneder. Miljø- og Fødevareklagenævnets kommende afgørelse er endelig, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

For Nørrebro United er dette en yderst nedslående situation. Klubben har i 2021 indmeldt 500 børn, som nu er aktive medlemmer, alligevel står over 500 børn på venteliste til at spille fodbold, og ifølge formand Flemming Jensen var klubben før klagen begyndt at planlægge efter, at den nye bane kom. Det er der nu sat en stopper for. Klagen betyder, at der ikke længere åbnes for nye hold.

Vi ved godt, hvem der bliver tabt, hvis man skal rejse langt for at gå til idræt. Det er de børn og unge, der kommer fra mindre ressourcestærke baggrunde, og som vi meget gerne vil have ind de her fællesskaber Flemming Jensen til Berlingske.dk den 20. oktober.

Idrætten er rystet - DN vil fastholde fredninger

Det københavnske idrætsliv samt flere politikere er rystede. Politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jonas Bjørn Jensen, siger til Berlingske.dk den 20. oktober:

Jeg synes, at det her er et fuldstændig skørt standpunkt at tage af DN. Jeg vil gerne sige direkte til DN, træk jeres klage tilbage! I kan ikke være det bekendt over for børn og unge på Nørrebro. I kan ikke være det bekendt over for det bredest mulige flertal i Borgerrepræsentationen, der ønsker at gøre noget ved manglen på idrætsfaciliteter Jonas Bjørn Jensen, medlem af Borgerrepræsentationen

Jonas Bjørn Jensen har derfor sammen med formanden for DBU København og Nørrebro United, formanden for DGI Storkøbenhavn og formanden for Nørrebro FF, sendt et brev til DN i København.  

Ifølge næstformand i DN København Ole Damsgaard er sagen om Nørrebroparken principiel. Den handler om meget mere end den ene park, den handler også om andre, fredede parker i København, hvor kommunen planlægger at anlægge kunststofbaner, hvilket DN synes er en rigtig dårlig udvikling. De ønsker derfor at fastholde fredningerne. 


Bestyrelsesmedlem i DBU København, Kurt Bagge-Hansen, mener man bør se sagen i et børneperspektiv.

Alle børn har ret til et foreningsliv, og det er frygteligt, når børn tages som gidsel i en voksen diskussion om natur eller fritidsaktiviteter. Desuden er der ikke meget natur i en græsplæne, hvorimod en fodboldbane giver vores børn mulighed for fællesskab, leg og sundhed, når de bliver en del af vores lokale foreningsliv, særligt i de tæt beboede områder Kurt Bagge-Hansen, DBU København