Pengene var øremærket KFUM-boldklub, hvor Børge Hansen i slutningen af 20-erne, starten af 30-erne spillede 11-mandsfodbold. Desværre omkom Børge i sommeren 1932, og tog herfra som bare 22-årig. Grethe Cathrine Fengler var Børge Hansens søster.

Børge havde i sit korte liv været så glad for at spille i KFUM, at hans barndomsklub skulle betænkes. Børge Hansen nåede at spille ganske få 1. holds kampe for KFUM. Han ligger begravet på Bispebjerg Kirkegård, hvor der står, at gravstenen blev skænket af KFUM.

Uddrag af nekrologen i KFUM’s IDRÆT 15. august 1932, 12. aargang.

”Lille Børge var det Navn, han iblandt os baade lød og lystrede, og med det Navn mindes vi en god Ven og Kammerat. Var han end lille legemligt set, var hans idrætslige Evner saa meget større. Han var blandt vore allerbedste paa Fodboldbanen. Gang paa Gang gjorde han sig paa Førstehold fordelagtigt bemærket ved sin dygtige og kloge Indsats forenet, som den var, med en smuk og fair Optræden. Vi vil savne ham længe der”.


Hvordan bruger en serieklub 8,5 millioner kroner fornuftigt?

Hvordan pokker prioriterer man brugen af en så uventet og stor pengegave? Det har KFUMs garvede bestyrelse, med formand Peter Svenden for bordenden helt styr på. Udover 30 års erfaring som fodboldspiller, herunder i DS, er Peter Svendsen uddannet Cand. Polit.

Vi springer derfor frem til medlemsmødet, hvor bestyrelsen orienterede om arven samt delte deres forslag til kapitalforvaltning herunder arvens anvendelse. Medlemsmødet var som en undtagelse med forplejning for at fejre pengegaven. Men der skal ikke fejres yderligere, for man skal jo ikke slå til Søren, når man hedder Peter.

Det kan hurtig få ben at gå på, hvis man bare åbner kassen og lader stå til Peter Svendsen, formand i KFUM

Bestyrelsen fremlagde for medlemmerne at de ønskede at anvende midlerne som et glædeligt spark bagi til KFUMs eksisterende strategi.

Strategien går blandt andet ud på, at det skal være muligt at spille 11-mands fodbold uanset køn og årgang. Det vil betyde en fremgang og fastholdelse af nuværende 600 medlemmer til 1240 medlemmer, udregnet på baggrund af banekapacitet, hvor alle skal kunne træne 2 gange om ugen plus kamp.

For at strategien skal lykkes, skal der oprustes på trænerfronten. Her er Børge Hansens arv en rigtig god gave, som gør det muligt for KFUM at ansætte højtuddannede og erfarne trænere som skal inspirere de frivillige trænere.

Vi ønsker flere fodboldledere med fodboldstøvler på Peter Svendsen, formand i KFUM

Nyansættelse

En af nyansættelserne er Søren Vesterbæk (tidl. BK Vestia), som er blevet hentet ind til en deltidsstilling, hvor han blandt andet skal sikre kvalitet i træning og kampledelse, rekruttering af nye medlemmer i flere aldersgrupper, samt en masse andre opgaver. Klubben har desuden startet fodbold for 60+ samt fodboldfitness for de 16-20-årige.

Desuden ønsker KFUM at bevare Emdrupparkens Idrætsanlæg som et KFUM-anlæg.

Pengene kommer ikke til at smuldre væk for bestyrelsen i KFUMs Boldklub har med opbakning fra medlemmerne valgt at anvende den del af arvens forrentning, der overstiger inflationen til at forbedre boldklubbens drift. Det vil øge det årlige driftsbudget med 450.000 kr. svarende til en forøgelse af KFUMs driftsindtægter på cirka 30 procent. 

DBU København ønsker stort tillykke med gaven og god vind fremover.