DBU København har netop lavet en undersøgelse blandt sine 155 medlemsklubber, som viser at 2.440 børn står på venteliste i 13 af de største klubber med B&U fodbold. Ikke overraskende skyldes de lange ventelister for de flestes vedkommende mangel på faciliteter. Men også klubber uden venteliste melder tilbage, at de mangler banetider og særligt baner med lys.

Kandidater vil ikke sætte tal på antallet af kunstgræsbaner 

DBU København har sendt et spørgeskema ud til kommunalpolitikerne i DBU Københavns område, hvor vi blandt andet har spurgt ind til manglen på faciliteter, omlægning af græsbaner til kunstgræsbaner og fodboldens rolle i forhold til civilsamfundet. I Københavns Kommune tilkendegiver kandidater fra flere partier, at de er helt enige i, at der skal investeres i flere baner, ligesom der er fuld opbakning til konvertering af græsbaner til kunstgræsbaner. De politiske partier er dog ikke villige til at komme med et konkret bud på, hvor mange baner de vil prioritere i budgettet for 2023 selvom de finder den nuværende situation med lange ventelister uacceptabel. Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti er dog enige om, at der skal tilføres flere midler til idrætsfaciliteter i de kommende år end den ene ”idrætsmilliard”, som hævelsen af anlægsloftet frem mod 2030 giver mulighed for i Københavns Kommune.  

Hospitalsgrunden i spil på Frederiksberg

På Frederiksberg er der også opbakning til at gøre mere for fodbold- og idrætslivet, men her er mulighederne for anlæggelse af nye faciliteter om muligt endnu vanskeligere end i København. Et af de områder som er i spil er Hospitalsgrunden på Frederiksberg. Her melder Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF sig enig eller helt enig i, at fodbold og idræt skal tænkes ind i de fremtidige planer for grunden.

I Gentofte Kommune melder Enhedslisten og SF klart ud, at de er imod konvertering af græsbaner til kunstgræsbaner med lys. Til gengæld bakker begge partier om op facilitetsudvikling på idrætsområdet. Det er desværre ikke lykkes for DBU København at få svar fra flere partier i Gentofte Kommune.

Flere medlemmer kalder på nye faciliteter i Dragør 

I Dragør Kommune har den lokale fodboldklub Dragør BK rundet 1.000 medlemmer for første gang i klubbens historie. Det giver særligt udfordringer i forhold til omklædningsfaciliteter for klubbens mange pigespillere. Den lokalpolitiske liste Tværpolitisk Forening ser gerne, at der investeres i nye faciliteter til den lokale fodboldklub mens Venstre og byens nuværende borgmester Helle Barth er delvis enig i, at der skal nye faciliteter til fodboldklubben på grund af medlemstilgangen. Begge partier erklærer sig helt enige i, at der skal konverteres flere græs- eller grusbaner til kunstgræsbaner i de kommende år.

DBU København har ikke fået svar fra kandidater til KV21 i Tårnby Kommune.

DBU København dækker følgende område: Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune samt fodboldklubberne Hvidovre IF og BK Rødovre.

Top 5 klubber med flest børn/unge (0-18 år) på venteliste

  1. Kjøbenhavns Boldklub (KB) – 778 børn på venteliste
  2. Nørrebro United (NBU) – 465 børn på venteliste
  3. FA2000 – 421 børn på venteliste
  4. Hvidovre IF – 265 børn på venteliste
  5. Frederiksberg Boldklub (FB) – 214 børn på venteliste