DBU København har netop afholdt et kursus om "klubledelse i en krisetid", hvor klubledere blev rådgivet om krisehåndtering og kommunikation. Mellem de to webinarer fik deltagerne en refleksionsopgave, som gav yderligere indsigt i klubbernes individuelle og kollektive udfordringer og løsningsmodeller i forhold til at lede en moderne fodboldklub på den anden side af corona-krisen.

 - Det har været en fornøjelse at afholde webinar for DBU Københavns fyrskibstiltag med temaet kriseledelse. Vi fik drøftet, hvad sker med os som klubledere, når der opstår en krise, og ikke mindst hvordan kommer vi igennem og ud på den anden side af krisen. Deltagerne gav udtryk for stor tilfredshed med nye indsigter i både de ledelsesmæssige- og kommunikative aspekter, når en krise skal håndteres., fortæller underviser Poul Gilling fra Idrættens Uddannelsescenter.

DBU København er optaget af at hvordan medlemsklubbernes ledere står rustet i forhold til foreningslivets udfordringer. Det handler om at hjælpe de københavnske klubber, så de får indblik i de forskellige ledelsesværktøjer og hjælp til organisationsudvikling.

 - I DBU København bestræber vi os altid på at være i stand til at give vores klubledere skræddersyede løsninger på ledelse og organisationsudvikling; uanset udfordringen. Enten ved at trække på vores klubrådgiveres kompetencer eller gennem samarbejde med eksterne partnere som fx Idrættens Uddannelsescenter, forklarer Henrik Selch, som er projektleder i DBU København.