Frist for indsigelser:
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Fredag den 2. juli 2021, kl. 09:00 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.