Med en arbejdsindsats på ca. 20 timer fra nu af og indtil efterårsferien kan du få stor indflydelse på, hvilket indhold DBU København går til forhandlingsbordet med, i forhandlingen om en mulig fremtidig sammenlægning af lokalunioner i Østdanmark.

DBU Københavns bestyrelse har uddelegeret mandatet til fire arbejdsgrupper, som skal bestå af klubmedlemmer samt to repræsentanter fra bestyrelsen. Det betyder, at arbejdsgrupperne har beslutningsmandat på DBU Københavns vegne.

Hvis du som menigt klubmedlem kan se dig selv investere tid og kræfter i en arbejdsgruppe med beslutningskompetence, vil vi sætte stor pris på din deltagelse og dit engagement. Som menigt klubmedlem skal man kontakte sin formand, for at kunne deltage på vegne af klubben.

 

De fire arbejdsgrupper

Gruppe 1
Niveau 2

(Ansvar, Beføjelse, Kompetencer, Arbejdsopgaver, Kommunalt samarbejde, Samarbejde med N1 og N3)

Deltagere fra bestyrelsen er Diana og Tobias.

 

Gruppe 2
Niveau 3

(Sammensætning, Geografi, Form, Opgaver/emner, Samarbejde med N2, samarbejde på tværs)

Deltagere fra bestyrelsen er Yery og Henrik.

 

Gruppe 3
Økonomi

(Sammensætning, Principper for økonomifordeling i Øst)

Deltagere fra bestyrelsen Tobias og Morten.

 

Gruppe 4
Dommere

Deltagere fra bestyrelsen er Kasper og Henrik.

 

Hver arbejdsgruppe vil have mandat til at beslutte, hvad der skal bringes med til forhandling i en fælles Øst- arbejdsgruppe. Og hver arbejdsgruppe udpeger de personer fra gruppen, der skal deltage i Øst-gruppemøderne.

Den fælles Øst-gruppe består af repræsentanter fra arbejdsgrupper fra de fire lokalunioner; København, Sjælland, Lolland Falster og Bornholm.

 

Den overordnede tidsplan for forløbet

  • Grupperne skal starte arbejdet i de næste par uger. Der vil ligge 3-4 møder pr. gruppe fra nu og til uge 43. Møderne vil ligge udenfor normal arbejdstid.
  • Det vil være muligt at holde møderne fysisk eller online. Det kan man få indflydelse på sammen med de andre gruppemedlemmer.
  • Hvis man melder sig til forhandlinger i den større Øst-gruppe – sammen med et bestyrelsesmedlem – vil der også ligge en 3-4 møder der.
  • Der er en del læsestof, som bliver sendt ud af gruppeformanden efter tilmeldingsfristen. Man skal afsætte 4-5 timer til at sætte sig ind i dette materiale.

 

 

 

Tidsplan

 

Fristen er kort
I går sendte vi en mail ud til alle klubber omkring arbejdsgrupperne. Her var fristen for tilmelding mandag den 14. september klokken 14.

Den frist rykker vi nu til tirsdag den 15. september klokken 14.

Tilmelding foregår via mail til Sofie Reimer (sore@dbukoebenhavn.dk)

Når fristen er udløbet, bemandes grupperne med klubrepræsentanter. Hver gruppe vil herefter modtage materiale til forberedelse samt indkaldelse til arbejdsgruppens første møde.

Ved spørgsmål til arbejdsgrupperne kontakt da venligst de medlemmer af bestyrelsen, der er tilknyttet den enkelte arbejdsgruppe.

Med venlig hilsen

DBU Københavns bestyrelse

Læs mere om baggrunden for arbejdsgrupperne i referatet fra repræsentantskabsmødet den 20. august 2020.