Hovedbudskabet til vores klubber i denne tid er, at I skal have is i maven. Indtil videre er alle kampe i seniorer og ældre udsat i fire uger.

Seniorturneringer

Alle kampe er indtil videre udsat. Så snart vi ved om en ændring af forsamlingsforbuddet muliggør turneringsfodbold, afvikles de resterende kampe, hurtigst muligt. 

Såfremt forsamlingsforbuddet bliver forlænget eller ændret, men stadig umuliggør turneringsfodbold, aflyses de resterende kampe. 

Turneringsudvalget arbejdet pt. med forskellige løsningsforslag og vil hurtigst muligt komme med en udmelding, der dækker resten af sæsonen. 

Ungdomsturneringerne. Det resterende turneringsprogram gennemføres som planlagt.

Vinterbold. Afvikles som planlagt. Dog med undtagelse af turneringen for seniorer og ældre som udsættes de næste fire uger. Herefter afventer vi regeringens udmelding, og tager derefter stilling til om Vinterbold kan afvikles. 

Futsal. Afvikles som planlagt. Dog med undtagelse af seniorturneringen som udsættes de næste fire uger. Herefter afventer vi regeringens udmelding, og tager derefter stilling til om Futsalturneringen kan afvikles.

Kurser og øvrige aktiviteter. Gennemføres i det omfang det er muligt under hensyntagen til forsamlingsforbuddet.