I forbindelse med DBU Københavns repræsentantskabsmøde i februar 2020 meddelte DBU Københavns bestyrelse, at en samlet bestyrelse ville stille deres mandat til rådighed i forbindelse med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. april 2020. Her skulle de københavnske klubber have taget stilling til tiltrædelse af et reformforslag, der skulle samle lokalunionerne i Østdanmark under DBU Bredde Øst.

Mødet blev grundet Corona-situationen aflyst, og på den baggrund indkaldes nu til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. august 2020 kl. 19:00, hvor en samlet bestyrelse således stiller deres mandat til rådighed. Der bliver imidlertid ingen afstemning om en DBU Bredde reform, men DBU Københavns bestyrelse vil på mødet orientere om udviklingen i reformarbejdet, og bevæggrundene for fortsat at arbejde videre for en ny struktur i dansk breddefodbold.

Mødet afholdes på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 Kbh. SV.

Der vil være kaffe, the og vand ved mødet. Det er muligt at møde fra kl. 18.30.

Se tilmeldte klubber

Dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

  1. Valg af dirigent
  2. DBU Københavns økonomi
  3. Orientering om reformarbejdet i DBU Bredde
  4. Valg til DBU Københavns bestyrelse (alle bestyrelsesposter er på valg).

Praktiske informationer

  • Materiale til mødet udsendes iht. DBU Københavns love senest 14 dage før mødet.
  • Af praktiske hensyn bedes tilmelding til mødet foretages via DBU Københavns hjemmeside – klik her.
  • Tilmelding bedes foretaget senest den 12. august.
  • Hver klub har ret til at lade sig repræsentere af 2 medlemmer.
  • Klubber i restance har ingen stemmeret ved mødet.
  • Parkering er muligt ved hotellet. Afhent parkeringsbillet i receptionen ved ankomst.

DBU København vil snarest orientere om valgprocedure og opstilling til DBU Københavns bestyrelsen.