Hotel Scandic i Sydhavnen var ramme om det, som kan blive den 117 år gamle lokalunions sidste ordinære repræsentantskabsmøde. 43 klubber var mødt op til mødet, der blev indledt af DBU Københavns nu tidligere formand Christian Kofoed, der fra talerstolen fortalte om de vigtigste indsatsområder i det forgangne år. Kommunesamarbejdet og EURO2020 forberedelserne var nogle af de emner, som Christian Kofoed kom omkring mens reformarbejdet og en mulig fusion med de tre andre lokalunioner i Østdanmark blev berørt kort, da behandlingen af en mulig fusion skal drøftes og besluttes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. april 2020.

DBU Københavns regnskab og budget var næste punkt på dagsorden. DBU København præsenterede et underskud på 159.127 kr., som blandt andet skyldes unionens satsning på e-fodbold og den forestående EURO2020-slutrunde. Regnskab og budget blev efterfølgende kommenteret af salen inden begge dele blev godkendt af repræsentantskabet.

Det årlige repræsentantskabsmøde er også ensbetydende med kåringer. Hele salen jublede med, da Frederiksberg Boldklub ikke alene fik overrakt prisen som årets klub i København, men også blev hyldet som årets klub i Danmark. Herefter blev priserne som årets ungleder, årets breddedommer og årets leder overrakt til hhv. Liv Gish (FA2000), Villy Nielsen og Johnny Nielsen (Husum BK). Læs mere her.

BK Vestia havde inden mødet stillet forslag til ændring af regler for stemmeudregning ved repræsentantskabsmøder i DBU København. Forslaget blev motiveret af klubbens formand Søren Vesterbæk, der ikke fik overbevist flertallet af de fremmødte klubber om sit forslag, som fik opbakning fra 17 ud af 112 stemmer. Efterfølgende præsenterede DBU Københavns bestyrelse en ny model for dommerrekruttering, som blev debatteret med klubberlederne inden bestyrelsen redegjorde for håndteringen af gebyrer på idrætsfaciliteter.

DBU Københavns bestyrelse havde inden mødet meldt ud, at man ønskede at skifte ud på formandsposten, hvor Christian Kofoed trådte tilbage efter to års virke. Den beslutning var i tråd med udmeldingen på sidste års repræsentantskabsmøde, hvor Christian Kofoed fra talerstolen annoncerede, at han ville træde tilbage, hvis han blev valgt til DBU’s bestyrelse. Det blev han i marts 2019 og derfor kunne 43-årige Jesper Gradert fra HIK, som det seneste år har fungeret som næstformand, modtage valg til posten som ny formand for DBU København mens Tobias Ilum blev valgt som ny næstformand. Samtidig fortsætter Christian Kofoed som menigt medlem af DBU Københavns bestyrelse. Fra talerstolen blev det samtidig slået fast, at en samlet bestyrelse stiller deres mandater til rådighed i forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. april 2020. Her skal alle klubber under DBU København tage stilling til om DBU København skal fusionere med de tre andre lokalunioner i Østdanmark og samles under DBU Bredde Øst.

Der skal lyde en stor tak til alle de fremmødte klubber for deres deltagelse på årets møde. Et fyldigt referat vil snarest være tilgængeligt på DBU Københavns hjemmeside.