Smittetallene er fortsat høje i København og omegnskommunerne, og mange klubber har de seneste dage taget konsekvensen heraf og lukket ned for fodboldaktiviteterne året ud. Det sker i kølvandet på myndighedernes stramninger i Hovedstadsområdet, hvor 18 kommuner fra mandag den 7. december er underlagt et forsamlingsforbud på 10 personer i børne- og ungeidrætten.

DBU København har modtaget rigtigt mange afbud til weekendens børnestævner. Derfor aflyses weekendens afsluttende børnestævner, mens alle planlagte børne- og ungdomskampe i fællesturneringen Vinterbold, hvis de involverer et hold fra en af de 18 kommuner, udsættes til senere afvikling i 2021, når det bliver praktisk muligt at spille.