MENU

Indplaceringer for alle rækker - efterår 2019

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret alle rækker til turneringer for efteråret 2019.

Indplaceringer for alle rækker - efterår 2019

Rækkeinddelingerne kan ses:

11M Senior
7M Senior
11M Ældre
7M Ældre
Ungdom

Se de seneste op- og nedrykningsscenarier for 7M (klik her) og 11M (klik her)

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag den 12. juli 2019

Klubberne skal i perioden fra den 13. juli til den 4. august fastsætte alle dommerløse kampe.

Frist for Indsigelser
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Ungdom: Fredag den 28. juni 2019 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Øvrige rækker: Søndag den 30. juni 2019 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme. 

Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Log ind