FB skaffer 12 nye dommerkandidater

Klubberne skal på banen, hvis vi skal løse dommerudfordringen i DBU København. Det budskab har bestyrelsen i Frederiksberg Boldklub lyttet til og resultatet er overvældende.

12-tallet er betegnelsen for den fremragende præstation på karakterskalaen. FB har scoret 12-tallet for den fremragende klubindsats, der kan føre til 12 nye fodboldommere i den københavnske fodbold.

På FB’s bestyrelsesmøde i slutningen af 2018 var dommermanglen på dagsordenen. Her blev det besluttet at gøre en ekstra indsats for at finde nye fodbolddommere ud fra argumentet om at, hvis hver klub tager ansvar og finder to kandidater, der ville tage dommeruddannelsen og dermed blive aktive dommere, så kan det skaffe ca. 300 nye fodbolddommere i DBU Københavns område. 

-Vi har lyttet til DBU Københavns udfordringer med at skaffe fodbolddommere nok. Vi ved, at der gennemføres ca. 15.000 fodboldkampe hvert år fra U13 og op til de ældste senior- og gammelmandshold, der gerne skal dækkes ind og så er det slet ikke nok, at der kun findes omkring 250 uddannede fodbolddommere i København, forklarer Martin Busk, som er administrativ leder i FB.

-Da vi er en af de 10 største fodboldklubber, ikke bare i København, men på landsplan, så finder vi det ganske naturligt, at vi som storklub bør stille med flere dommerkandidater end en mindre klub med 200 medlemmer. Derfor gik vi mod slutningen af året i gang med en intern hvervekampagne for at finde kandidater, siger Martin Busk.  

Samlede medlemmer til informationsaften

I FB’s bestyrelse sidder Anders Friis-Hansen, der selv er en aktiv fodbolddommer under DBU København. Han ville gerne facilitere en informationsaften for de medlemmer, som gerne ville høre mere om dommergerningen og uddannelsen. Derfra handlede det om at få aktiveret klubbens medlemmer via medlemslister, hjemmeside og sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter.

-Til glæde for os, og for den københavnske fodbold som helhed, så har 12 af vores medlemmer valgt at tage imod tilbuddet og er tilmeldt de kommende dommergrundkurser. Hvis de alle gennemfører dommeruddannelsen og dømmer 10 kampe hver i 2019, så er der 120 flere fodboldkampe i København, som kan gennemføres med en myndig leder, forklarer Martin Busk og tilføjer:

-Det batter måske ikke det helt vilde i forhold til, hvor mange kampe, der stadig mangler at blive dækket, men det er vores bidrag til at løse situationen og tage medansvar, siger Martin Busk.

Den målrettede indsats kan forhåbentlig føre til, at klubberne får flere dommerpåsatte kampe og bedre vilkår i forbindelse med kampflytninger.  

-Det er en imponerende indsats af FB, som vi håber gør indtryk i andre klubber. Derudover er det en fantastisk nyhed for de 12 kursister, som vi ser frem til at dygtiggøre og udvikle i fremtiden. Med den her indsats kan man tale om, at FB også tager ansvar for at udvikle medlemmernes kompetencer, og det synes jeg er en rigtig god historie for klubben, forklarer Kasper Darfelt, som er formand for DBU Københavns dommerudvalg.

Hvad har man gjort i FB?

  • FB’s bestyrelse har prioriteret dommerrekruttering.
  • FB har afholdt en informationsaften om dommergerningen, hvor en DBU København dommer fortalte om uddannelsen og sine erfaringer med dommerhvervet.
  • FB har gjort brug af medlemslister, hjemmeside og sociale medier for at nå potentielle kursister. FB benyttede blandt andet DBU Københavns film  om fodbolddommergerningen, hvor et opslag alene nåede ud til mere end 3.500 personer på Facebook via delinger.

DBU Københavns bestyrelse har i 2019 afsat midler til klubber, som kan finde kandidater til dommeruddannelsen. For mere information bedes du kontakte DBU København og Kenneth Egeberg, kege@dbukoebenhavn.dk

DBU København afholder næste dommergrundkursus fra lørdag den 2. februar 2019. Kurset afholdes over to weekend med teori den 2-3. februar, praktisk dag den 9. februar og eksamen den 10. februar. Der er stadigvæk ledige pladser – for tilmelding klik her.

Som klub er man også velkommen til at dele og bruge DBU Københavns dommerfilm i rekrutteringsøjemed - video 1 (lang version) klik her - video 2 (kort version) klik her. 

Læs evt. også artiklen ’Vi må selv levere’, der handler om dommerudfordringen i DBU København. Den er fra seneste udgave af Fodboldmagasinet København – klik her.Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første