Bestyrelsen har sat det nye hold

DBU Københavns bestyrelse konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Roller og ansvarsområder er fordelt ud fra ønsket om at udnytte de mange gode kompetencer, som er til stede.


DBU Københavns bestyrelse har fordelt roller og ansvarsområder efter første bestyrelsesmøde med den nye formand, Christian Kofoed. Foto: Klaus Sletting Jensen. 

I forbindelse med DBU Københavns repræsentantskabsmøde den 26. februar blev Christian Kofoed valgt som ny formand for DBU København. Formandsskiftet får også indflydelse på bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder, der fremover fordeles på flere hænder.   

Christian Kofoed overtager pladsen i FLU’s bestyrelse efter Henrik Ravnild, som det kommende år fortsat repræsenterer DBU København i DBU’s bestyrelse. Diana Andersen bliver DBU Københavns nye repræsentant i DBU’s Breddeudvalg, og Jesper Gradert bliver tovholder i reformarbejdet af FLU.

-Jeg vil gerne uddelegere ansvaret til flere personer, så de tunge opgaver ikke alene kommer til at ligge på formandens skuldre. Det er vigtigt, at vi udnytter de mange gode kompetencer, som er til stede i vores bestyrelse optimalt. Derfor har vi valgt at fordele opgaverne imellem bestyrelsens medlemmer på en anden måde, end vi har været vant til at gøre, forklarer Christian Koefoed.

Rollefordelingen skal ses i lyset af, at der er igangsat et meget vigtigt arbejde med at ændre organiseringen af breddefodbolden i Danmark. Her er det afgørende for DBU Københavns bestyrelse, at man får skabt det bedste afsæt i forhold til at finde den rigtige model for alle fodboldklubber i Østdanmark.

-Det er et arbejde som bestyrelsen og jeg går fordomsfrit ind til uden at kende løsningerne på forhånd. Det eneste vi kan sige er, at resultatet skal være til gavn for både breddefodbolden som helhed og for de københavnske klubber, siger Christian Kofoed.

DBU København har i forbindelse med formandsskiftet også valgt at frasige sig posten som formand for Foreningen af Lokalunioner (FLU). Henrik Ravnild har i mange år haft formandsposten, men på det seneste bestyrelsesmøde i FLU blev Lars Albæk fra DBU Bornholm valgt som ny formand. Dette sker på opfordring fra blandt andre DBU København, som ser frem til et godt samarbejde.

-Mit fokus vil primært være på københavnske forhold og udvikling af samarbejdet med vores kolleger i de andre lokalunioner. Dette arbejde anser jeg som det vigtigste i den kommende tid og derfor er vi også glade for, at Lars Albæk har takket ja til at overtage formandsposten i FLU, forklarer Christian Kofoed.  

DBU Københavns bestyrelse ser frem til de mange spændende opgaver som venter og vil løbende involvere repræsentanter fra formandsklubben og orientere bredt ud til medlemmerne af DBU København.


Af: Dan Pedersen - 16. marts 2018, 11:30

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første