MENU

Valg til folkeoplysningen

I 2017 har folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune fordelt over 33,5 millioner alene til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Hvis de københavnske fodboldklubber vil have indflydelse på fordelingen skal møde op til onsdagens valg i folkeoplysningsudvalget.


Alle klubber i København kan stemme, når der onsdag den 17. januar er valgt til folkeoplysningsudvalget. Foto: www.fodboldbilleder.dk

Tag ikke fejl. Det har stor betydning for foreningslivet, når folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune sætter sig til bordet for at diskutere og prioritere midler til folkeoplysende formål i Hovedstaden. Aktivitetstilskud, puljer og sociale indsatser er på dagsordenen, når udvalgets 21 medlemmer mødes.  

I København er udvalgsmedlemmerne fordelt med syv medlemmer fra borgerrepræsentationen, syv medlemmer fra aftenskolerne og syv medlemmer fra foreningslivet. De skal i fællesskab blive enige om retningen for de folkeoplysende aktiviteter og fordelingen af midler ud fra et fælles mål om at tilgodese alle og sætte sig ud over egne interesser. Den øvelse kan være vanskelig, men er en præmis for alle udvalgsmedlemmer.

-Det er forventet, at man kan sætte sig ud over egne interesser og se tingene ud fra fællesskabets interesser. Men når det så er sagt, skal man selvfølgelig ikke være blind for lobbyisme, for alle har deres områder som de forsøger at bringe i spil overfor politikerne, forklarer Rikke Lauritzen (Ø), som er formand for folkeoplysningsudvalget i København.

I 2017 har Kultur- og Fritidsforvaltningen alene administreret tilskud for ca. 350 millioner kr., som gives til forskellige formål. Tilskuddene er typisk driftstilskud, men en betydelig andel går til det folkeoplysende arbejde i foreninger og til voksenundervisning. Der er derfor god grund til at møde op på rådhuset, når der er valg til folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. januar 2018. Her kan alle københavnske fodboldklubber komme ind og opstille kandidater eller stemme på de syv repræsentanter, hvor af idrætten har fire pladser, der skal varetage foreningslivet i bred forstand frem til og med 2021. 

Unik dansk lov
Den nuværende folkeoplysningslov fra 1991 sikrer, at alle har mulighed for at deltage aktivt i samfundet og dyrke deres fritidsinteresse i fællesskab. For Rikke Lauritzen er folkeoplysningsloven først og fremmest med til at sikre et mangfoldigt og rigt fritidsliv, som vi skal værne om og styrke i fremtiden. Som eksempel nævner hun indsatsen i forhold til integration. 

-I København gør foreningslivet en kæmpe indsats for integrationen, og de penge vi lægger i foreningslivet er virkelig givet godt ud. Vi får enormt meget for værdi for pengene, forklarer Rikke Lauritzen.

Hun roser de folkeoplysende foreninger for at være gode til at få børn og unge ind i foreningslivet og give nye medlemmer en plads i fællesskabet. Særligt i udsatte områder, hvor folkeoplysende aktiviteter kan gøre en stor forskel.

-Det er den bedste form for integration, vi har i Danmark. Det er bare noget helt andet, når en frivillig viser oprigtig interesse og man mødes i en fodboldklub for at dyrke sin interesse. Det kan ikke sammenlignes med de kommunale tiltag, hvor drivkraften er en anden, siger Rikke Lauritzen.

I budgettet for 2018 er der afsat 30,7 mio. kr., i 2018-2021 til indsatser, der skal introducere og fastholde udsatte børn og unge i fritidslivet. En af de aktiviteter, som har været en succes for idrætten i København, og som har flyttet flere penge ud i foreningerne er de sociale partnerskaber. De er blevet tilført flere midler (2,2 millioner kr. hvert år i perioden 2018-21) i det seneste budget og er et eksempel på, at idrætten har fået indflydelse på fordelingen.

Fakta om folkeoplysningsvalget

Valget til folkeoplysningsudvalget i København afholdes onsdag den 17. januar 2018 fra kl. 17:00.  Alle foreninger, der modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, inviteres til valget, som vil foregå på Rådhuset. Der er ingen begrænsning på antallet af deltagere fra den enkelte forening, men der uddeles kun et sæt stemmesedler (til valg af medlemmer og suppleanter) pr. forening.

Der skal vælges 7 repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning og 7 repræsentanter for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (4 for idrætten, 2 for kultur og 1 for spejder/idébestemte foreninger). Der skal desuden vælges et tilsvarende antal personlige suppleanter.

Der er ingen regler for antal af kandidater - altså helt fri opstilling. En forening kan opstille en person, der ikke er til stede. Der skal dog foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra personer, der ønsker at stille op, men ikke er til stede.Log ind