MENU

Holdkort: I taber minimum 3-0

Få baggrunden for holdkort ændringerne, som betyder at kampen er tabt på forhånd, hvis holdkortet ikke er udfyldt inden kampstart.


Reglerne er de samme som hidtil, så stramningen ligger alene i sanktionerne. 

Den korte version om holdkort er, at der ikke længere er noget at rafle om: Har din klub forsømt at udfylde det inden kampstart, så har I tabt allerede inden første spark.

-Reglerne er de samme som hidtil. Stramningen ligger alene i sanktionerne, fortæller Birgitte Harder, der behandler turneringssager for DBU København. Hun uddyber:

-Frem til turneringsstarten (2018) har klubber, der ikke havde sendt holdkort inden fristens udløb, fået en rykker gratis – ”I har glemt at udfylde, send med det samme” etc. Hjalp det så ikke, fik man nok en rykker og dertil en bøde på 500 kroner, og klubben blev herefter taberdømt.

-Fra den nye sæson får man ikke længere venlige warnings. Klubben idømmes en taberdom, og den står ikke til diskussion. Og tillige skal der betales en bøde på 200 kr. – beløbet svarer til det, man skal betale, hvis en klub melder afbud til kamp inden for tidsfristen.

-Ændringen skyldes at vi har lyttet til de klubber, som er utilfredse med, at andre klubber spekulerer i først at opgive navne på de spillere, der har spillet, efter kampen. Og så har vi samtidig ønsket at harmonisere reglerne med DBU Sjælland, så vi har ens regler.

-Nogle indsigelser i forbindelse med stramningen går på, at de frivillige ledere og trænere pålægges mere arbejde. ”Endnu en opgave. I tænker ikke på, hvor svært vi har det, og hvor meget vi laver, arbejdspresset øges for os frivillige igen og igen”.

Men som nævnt er der ikke tale om nye regler.

UNDGÅR SNYD

Handler det her først og fremmest om, at nogle klubber har snydt?

-Når det ene hold ikke kan se, hvem modstanderne stiller op med, stilles de to klubber skævt. Og det kan betyde noget for forberedelsen at vide, hvem de andre spiller med.

Men man skal jo bare udfylde holdkortet lige inden kampstart, så modstanderne kan vel under ingen omstændigheder forberede sig på, hvilke spillere modstanderholdet stiller op med?

-Nej, men så kan man under kampen om, der er spillere på banen, som ikke står på holdkortet! Det kan man jo ikke gøre, hvis man ikke ved, hvem de skriver på holdkortet…

Okay så, det handler altså om, at det er blevet nemmere at dokumentere et hold, der snyder med spillere? Altså at komme snyderiet til livs.

-Ja, det kan du godt sige. Hvis holdkortet først bliver offentliggjort en uge efter kampen, er det meget sværere at dokumentere eventuel snyd. Erindringen er jo knap så skarp som under selve kampen. For da ved man ikke, hvad man skal kigge efter.

Hvad har de klubber, som har følt sig snydt, konkret klaget over?

-På et turneringsmøde har de givet udtryk for utilfredshed over, at klubber, der snyder med holdkortet, ikke bliver straffet mere, end de gør. ”De overtræder jo vores reglement”…

Set med DBU Københavns øjne er det her vel en ’tabersag’, for nu bliver bødekassen knap så fuld?

-Netto bliver der nok færre penge i kassen, ja. Men det er jo kun godt for vores klubber… Til gengæld sparer vi noget tid og nogle rykkere, men det har nu ikke været et tema. Det handler om at imødekomme de klubber, som føler sig snydt.

Hvor udbredt mener du det her snyderi med holdkortene har været?

-Nogle klubber mener, det er et stort problem. Når vi valgte at gå aktivt til værks, har vi også skelet til, at DBU Sjælland allerede har indført det fra efterårssæsonen i fjor. Så for de af vores hold, som spiller i fællesrække med sjællandske hold, gælder holdkorts-sanktionen allerede.

Er der nultolerance fra dag 1, eller er der en indkøringsperiode, hvor I tager lidt mere afslappet på det, så klubberne i de første uger kan slippe med en advarsel som tidligere?

-Det er KUN i tilfælde af dokumenterede tekniske problemer – hvis appen fx. har været nede – at der kan dispenseres.

NEDERLAG REDUCERES IKKE

Kan man spekulere i målscoreren – altså bundhold møder tophold, som de tidligere på sæsonen har tabt 8-1 til. Risikoen for en snitter er overhængende med tanke på, at fx bundholdets målmand har meldt afbud. Hvis jeg forstår overskriften på hjemmesiden rigtigt, bliver klubben ved for sent udfyldt holdkort så kun taberdømt 0-3, mens topholdet går glip af en måske meget større sejr?

-Hvis klubben taber 12-0, så taber de 12-0. Det er kun, hvis holdet opnår et bedre resultat end 0-3, at dommen om 0-3 bliver aktuel, fastslår Birgitte Harder.

Så har artiklens forfatter og alle andre vist forstået det: En klub taber minimum 3-0, hvis holdkortet glemmes – men er nederlaget større, gælder det resultat, og så følger bøden naturligvis oveni. En klub med orden på holdkortet kan aldrig stilles ringere end det resultat, spillerne har opnået på banen. En sejr med fire mål eller derover bliver altså ikke reduceret.

KLÆD VIKAREN PÅ

Det sker at nogle klubber ikke får afleveret holdkort før kampen af forskellige årsager. Derfor råder DBU København også klubberne til rettidig omhu, så man ikke er afhængig af én person.

-Opgaven med at indsende holdkortet inden kampen er jo alfa og omega, hvorfor den bør opprioriteres. Klubberne skal forberede sig på en situation, hvor en nøgleperson er forhindret i at møde op til kampen. 

-Pludselig er det jo den, der ikke har rutine i det, som SKAL agere. Derfor bør klubberne have en plan B liggende klar, før træneren fx ligger syg med 40 i feber. Det opfordrer vi til. Ikke kun trænere og ledere, men alle holdkort-indberettere skal klædes på, så de ved ”what to do”, når de får overdraget opgaven.

-Klubberne har en stor opgave i at fortælle afløserne, hvor vigtigt det er fra nu af, men har jo samtidig den gulerod, at de sparer bøder. Den store gevinst på det højere plan er, at alle klubber opererer på lige plan – ingen kan udnytte den ekstra tid til lige at ændre på navne.


Log ind