MENU

Drop spareplanerne på foreningsidrættens område

Spareplaner er ikke vejen frem, hvis vi vil udvikle vores foreninger og have flere medlemmer.


Besparelser på folkeoplysningsområdet kan få store konsekvenser for de københavnske idrætsforeninger. Foto: www.fodboldbilleder.dk

Budgetforhandlingerne i Københavns Kommune ligger lige rundt om hjørnet – og det er endnu engang spareforslag, der præger hele folkeoplysningsområder, herunder foreningsidrætten.

Derfor har DBU København, DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København lavet et fælles opråb til politikerne både i Kultur- og Fritidsudvalget og den samlede Borgerrepræsentation: Drop spareplanerne på foreningsidrættens område! Ellers får besparelserne katastrofale og vidtrækkende konsekvenser for foreningsidrættens vilkår, der i forvejen halter bagefter i kommunen.

Der er udsigt til, at der skal spares 59 mio. kr. i de kommende fire år som følge af et såkaldt ”effektiviseringsbehov” – og dette på trods af, at der forsat kommer flere og flere nye københavnere til, især nyfødte børn.

Økonomiudvalget har besluttet et effektiviseringsmåltal for hele kommunen på 373,8 mio. kr. Heraf er Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) tildelt en besparelse på 21 mio. kr., hvilket betyder, at KFUs budget bliver reduceret med 21,0 mio. kr. i 2019.

Formand for Idrætsforum København og medlem af DBU Københavns bestyrelse, Henrik Ravnild, udtaler:

-Københavns Kommune burde prioritere børn og unges idrætsdeltagelse langt højere end de gør og politikerne burde have en klar målsætning om at reducere ventelisterne. Hvis nye forslag til besparelser og effektiviseringer også rammer børn og unge, vil de langsigtede konsekvenser være katastrofale og både resultere i en mindre aktiv befolkning samt i mindre sammenhængskraft via et svagere foreningsliv.

Se den fælles pressemeddelelse fra DBU København, DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København.Log ind