MENU

Ansøgning til fælles ungdomsrækker åbner 1. maj

Fra 1. maj til 14. maj åbner DBU Sjælland og DBU København for ansøgninger til de højeste fælles ungdomsrækker. Her kan du læse om ansøgningsproceduren og de særlige forudsætninger der gør sig gældene for klubber med DBU licens.


I perioden 1. - 14. maj kan din klub ansøge om en plads i de højeste fælles ungdomsrækker øst for Storebælt. Alle klubber med hold i årgangene kan søge, men der gælder særlige regler for klubber med DBU licens.  

Vær opmærksom på, at ansøgningen igen i år foregår via din klubs adgang til KlubOffice. I videoen øverst kan du se en guide til, hvordan du ansøger om en plads i de enkelte rækker. 

Genveje:

Oversigt over fælles ungdomsrækker
Ansøgningsprocedure
Speciel spillerbenyttelse tilladt
Licensklubber - Pige
Licensklubber - Drenge
Spørgsmål

Der kan til sæsonen 2018-2019 ansøges om indrangering i følgende rækker med spillernes årgang i parantes:


Pige ungdomsfællesrækker - DBU Sjælland og DBU København

U18 Pige Øst (01)
U16 Pige Øst 1/2 (03)
U14 Pige Øst (05)
U13 Pige Øst (06)

Drenge ungdomsfællesrækker - DBU København og DBU Sjælland
U19 Drenge Øst 1/2 (00) - Rækker med 12 hold fra denne sæson 
U17 Drenge Øst 1/2 (02) - Rækker med 12 hold fra denne sæson
U16 Drenge Øst (03)
U15 Drenge Øst 1/2 (04) 
U14 Drenge Øst 1/2 (05)
U13 Drenge Øst 1/2 (06)

BEMÆRK: Alle rækker har ansøgningsfrist 14. maj klokken 23.59

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsproceduren foregår ved at alle hold via klubbens adgang til KlubOffice skal oprette et stamhold, som skal tilmeldes ansøgerrækken via kluboffice. Dette gælder alle ovenstående rækker.

Hvis der ikke er oprettet et stamhold, så bliver holdet ikke vurderet med henblik på indrangering idet fællesudvalget ikke har noget grundlag at bedømme holdet på. Husk derfor fristen 14 maj.

Stamholdet skal indeholde 16 spillere og 2 trænere. 8-mands hold skal dog kun indeholde 13 spillere.

Betingelser ved ansøgning:

• En klub kan kun deltage med et hold i hver enkelt række. Undtaget fra dette er A-licensklubbernes 2. hold, der kan ansøge om en plads i U13, U14 og U15 Øst 2. 

• Er der ikke ansøgt ved ansøgningsfristens udløb eller mangler der væsentlige oplysninger (på stamholdet oprettet i KlubOffice), så kan klubben ikke forvente at komme i betragtning til pågældende række(r). 

Husk: Indtast spillested samt ønsker til spilledage samt tider. Hvis klubben har særlige ønsker omkring hold der skal spille for eksempel samme lørdag hjemme, så skal de indsendes senest den 14 maj for U16 til U19 Drenge Øst til Martin Munk Nielsen på munk@dbukoebenhavn.dk og øvrige rækker til Thomas Rasmussen på tler@dbusjaelland.dk.

Vi gør opmærksom på, at alle ønsker ikke kan opfyldes.

Klubber med DBU Licens vil automatisk være tilmeldt drengerækkerne (bemærk U16 Drenge Øst samt U13 Drenge Øst/U13 Pige Øst - se nedenstående) efter følgende model og skal derfor IKKE ansøge. 

Licens ungdom - drenge:

Øst 1: Klubber med A-licens er som udgangspunkt sikret deltagelse i Øst 1. Klubberne er automatisk med og skal ikke ansøge, men framelde sig, hvis de ikke ønsker pladsen. B- og T-licens klubber samt øvrige ansøgere (klubber uden licens) kan søge Øst 1 og vil blive vurderet af unionernes fælles indrangeringsgruppe på lige vilkår.
 
Øst 2: Klubber med A-licens, som ønsker Øst 2 frem for Øst 1, er sikret en plads. A-licensklubbers 2. hold kan endvidere ansøge om en plads i U13, U14 og U15 Øst 2.
B- og T-licens klubber er automatisk med i Øst 2 og skal ikke ansøge, men framelde sig, hvis de ikke ønsker pladsen. Øvrige ansøgere vurderes af unionernes fælles indrangeringsgruppe. 

U16 Drenge Øst reservehold: Er en turnering alene for klubber med A og B-licens. Klubberne er automatisk tilmeldt og turneringsformen er identisk med den senest afsluttede sæson. Se propositioner her.

U16 Drenge Øst: Klubber med A, B eller T-licens skal ansøge om at deltage i rækken og vil blive vurderet af unionernes fælles indrangeringsgruppe på lige vilkår med øvrige ansøgere. 

U13 Drenge Øst 8-mands: Her skal klubberne ansøge på lige vilkår med de øvrige rækker. Dog vil 2. turneringshalvdel vil blive afviklet som 11-mands. Det fælles indrangeringsudvalg kan efter 1.turneringshalvdel vælge at ændre på rækkernes sammensætning af hold.

Licens ungdom - piger:

U16 og U14 Pige Øst: Klubber med pigelicens er som udgangspunkt sikret deltagelse i Øst-rækken. Klubberne er automatisk med og skal ikke ansøge, men framelde sig, hvis de ikke ønsker pladsen. Øvrige ansøgere (klubber uden licens) kan søge og vurderes af unionernes fælles indrangeringsgruppe. 

U18 Pige Øst: Klubber med pigelicens skal ansøge om deltagelse, men er sikret en plads såfremt de har ansøgt om det. 

U13 Pige Øst: Her skal klubberne ansøge på lige vilkår med de øvrige rækker. Det fælles indrangeringsudvalg kan efter 1.turneringshalvdel vælge at ændre på rækkernes sammensætning af hold. 

Op/nedrykning og kamppauser U19 og U17 drenge Øst
Der er ikke oprykning og nedrykning fra Øst rækkerne bortset fra U19 og U17 Drenge Øst. 

Turneringsprogrammet vil blive forlænget således, at der bliver en længere turneringsperiode. Helt konkret vil der i efteråret også være kampe i november og i foråret vil der også blive spillet kampe i marts. 

I turneringsperioderne vil der desuden være indlagt friuger til udenlandsture og lignende. 

Det fælles indrangeringsudvalg forbeholder sig retten til at foretage ekstraordinære op- og nedrykninger efter 1. turneringshalvdel. 

Speciel spillerbenyttelse tilladt
Både hos drenge og piger gælder reglen om "speciel spillerbenyttelse" i de fælles ungdomsrækker. Det betyder, at det er tilladt at anvende op til 2 spillere per kamp, som er født i sidste halvår (juli - december) året før i pågældende aldersgruppe efter reglen om speciel spillerbenyttelse

Intentionen med beslutningen er blandt andet at gøre plads til de såkaldte "futurespillere", der er fysisk lidt senere udviklet end deres jævnaldrende holdkammerater. 

Der kan ikke ansøges om spillerdispensation til ældre spillere i fællesrækkerne. 

Regel om kampflytning

5-dagesreglen for flytning af kampe fortsætter. Reglen betyder, at man fortsat senest kan flytte en kamp 5 dage før den fastsatte kampstart.

Oversigt over licensklubber
Her kan du se de licensklubber på drenge og pigesiden, som automatisk vil være tilmeldt rækkerne og som derfor IKKE skal ansøge.

Licensklubber - Pige
Hos pigerne er FC Nordsjælland med for første gang.  

PIGER: U18*, U16, U14 og U13 Øst
Klubber
Brøndbyernes IF
Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF)
Boldklubben af 1893 (B.93)
FC Nordsjælland 

*Her er det klubbens 2. hold, der kan ansøge, da 1. holdet deltager i U18 pige DM.   

Licensklubber - Drenge
Hos drengene er Roskilde KFUM helt nye i licenssammenhæng.   


DRENGE: U15, U14 OG U13 ØST 1/2
A-licens Række  B-licens Række  T-licens Række 
Brøndbyernes IF Øst 1  AB Øst 2  Hørsholm-Usserød IK Øst 2 
FC København (KB)  Øst 1  B93  Øst 2  Nykøbing FC Øst 2 
FC Nordsjælland (Farum BK) Øst 1  FC Helsingør Øst 2  Roskilde KFUM Øst 2 
Lyngby BK 1921 Øst 1  FC Roskilde Øst 2  Slagelse B&I Øst 2 
  HB Køge Øst 2   
    HIK  Øst 2     
    Holbæk B&I  Øst 2     
    Hvidovre IF  Øst 2     
    Næstved I.F.  Øst 2     


*Gældende for sæsonen 2018-19 er, at overbygningen HB Køge deltager på U15 og U14-niveau. På U13-niveauet vil de selvstændige klubber Herfølge BK og Køge BK ansøge på lige fod med øvrige klubber uden licens.

Offentliggørelse af indrangering
De indrangerede hold offentligøres 7. juni 2018 om aftenen. 

Bemærk: Da sæsonen 2017-2018 fortsat er i gang vil enkelte sider først blive opdateret med næste års turneringsstruktur efter afslutningen på sæsonen.   

Spørgsmål til fællesrækkerne

Rettes mod din lokalunion dagligt mellem 10.00 - 15.00: 

DBU Sjælland: Thomas Rasmussen på telefon 46340736 eller på mailadressen tler@dbusjaelland.dk  

DBU København: Martin Munk Nielsen på telefon 3915 9203 eller på mailadressen munk@dbukoebenhavn.dk   

Læs mere her:

Kriterier for indrangering af ungdomshold 

Om de fælles ungdomsturneringer
Licensklubberne på plads til næste sæson
Om licens ungdom, piger
Om licens ungdom, drenge

Log ind