MENU

INDPLACERING FOR FORÅRET 2018

Nu kan du se indplaceringen for foråret 2018.


Indplaring til forårets rækker er nu klar. Foto. www.fodboldbilleder.dk

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret holdene til turneringer for senior og +32 i 7M og 11M gældende for foråret 2018.

Du kan se rækkeinddelingerne på nedenstående links. 

Klubberne skal være opmærksomme på, at der kan være protestsager, der endnu ikke er afgjort. 

Senior: 
11. mands (opdateret den 20. november 2017)

Senior og +32:
7. mands

+32:
11. mands

Ungdom:
Indplaceringer forventes offentliggjort senest 1. december 2017.

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag i uge 7 - 16. februar 2018, kl. 15:00.

Frist for Indsigelser
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Fredag den 24. november 2017 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist

Log ind