MENU

Stor interesse for repræsentantskabsmøde

Rekordmange klubber har tilmeldt sig DBU Københavns repræsentantskabsmøde, der afholdes torsdag den 26. januar.


47 klubber er tilmeldt årets repræsentantskabsmøde, hvor de bl.a. skal tage stilling til forslag om et uvildigt appeludvalg. Foto: DBU K

DBU Københavns årlige repræsentantskabsmøde er nært forestående. Torsdag den 26 januar samles 47 klubber for at se tilbage på 2016 og frem mod de udfordringer som den københavnske fodbold står overfor.

Udover de faste holdepunkter som formandens beretning samt gennemgang af økonomi og budget er der også valg ifølge lovene til DBU Københavns bestyrelse. Her er unionens næstformand Diana Andersen og bestyrelsesmedlemmerne Christian Kofoed, Tobias Ilum og Jesper Gradert på valg i 2017.

Nyt regnskabsår
Bestyrelsen har desuden nedsat to ændringsforslag. Det ene forslag vedr. DBU Københavns regnskabsår, hvor man stiller forslag om at ændre det nuværende regnskabsår fra 1. november til 31. oktober til at følge kalenderåret således at nyt regnskabsår bliver fra den 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen stiller også forslag om ændre fristen for indkomne forslag til repræsentantskabsmødet. Her flyttes deadline fra 1. december til 1. januar således at klubberne får en længere periode til udarbejdelsen af evt. forslag.

Nedsættelse af uvildigt appeludvalg
DBU Københavns bestyrelse indstilles, at der fremover nedsættes et uvildigt appeludvalg til afløsning af de fire bestyrelsesmedlemmer, som hidtil har udgjort udvalget. Det nye appeludvalg skal sikre største mulig transparens og good governance i appelinstansen og på repræsentantskabsmødet skal der vælges tre personer, der fremover vil udgøre appeludvalget.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:                                    

1. Valg af dirigent

2. Beretning om unionens virksomhed

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse

4. Indkomne forslag vedrørende DBU København

5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU

6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor

9. Valg af 2 kritiske revisorer

10. Eventuelt

Log ind