MENU

Blev fodbolddommer på sin folkeskole

DBU København har støttet ungdomsklubben CPH Youth FC og Tagensbo Skoles dommerforsøg. Og DBU 's breddedommergruppe roser initiativet og håber, at ordningen kan blive bredt ud.


CPH Youth FC har i samarbejde med DBU København og Tagensbo Skole uddannet ni nye fodbolddommere. Foto: Hanne Kokkegaard 

12 klassekammerater har deltaget i et pilotprojekt, hvor DBU København som den første lokalafdeling uddanner fodbolddommere gennem en folkeskole. Målet er at løse nogle af de udfordringer, som klubberne står over for i København, hvor de mangler dommere. Ideen til dommerkurset er fostret i CPH Youth FC, der er knyttet tæt til Tagensbo Skole og Lundehusskolen som en social idrætsindsats i et område med mange tosprogede familier.

Eleverne har i skoletiden gennemgået 10 moduler af dommeruddannelsen fordelt over nogle måneder. 10 ud af de 12 elever valgt at gå til eksamen og forfølge drømmen om at blive dommer. 9 bestod eksamen og har nu fået dommerkortet i hånden.

Læreren: Projekt med stort potentiale
Folkeskolelæreren Jonathan Nilton på Tagensbo Skole har undervist eleverne. Han er selv fodbolddommer og dømmer i 2. division.

DBU’s breddedommergruppe har sammensat et kursus specielt til ham, så han som den første i Danmark har fået lov til at undervise i regi af folkeskolen. Jonathan Nilton havde i forvejen tænkt på at undervise eleverne i fodboldloven, fordi han kunne se, at eleverne brokkede sig meget over dommeren, når de var ude til stævner. Og han ville gerne give dem et mere nuanceret billede af fodbold.

-Det projekt, som vi har fået stablet på benene her, har dog meget mere potentiale. Eleverne kan bruge det som fritidsjob, de får rørt sig, og de får kompetencer, faglighed og autoritet ud af det, som de kan bruge i andre sammenhænge, siger Jonathan Nilton.

Stor opmærksomhed i timerne
Jonathan Nilton har selv udviklet undervisningsmaterialet til kurset hen over sommerferien sidste år, fordi fodboldloven lige var ændret, og der ikke var udarbejdet nyt kursusmateriale.

-Jeg er overrasket over, hvor godt de har taget imod kurset. Man kunne godt frygte, at den lidt teoritunge del kunne få nogle til at stå af. Men kun et par stykker er stoppet. Og det er lettere at fastholde deres opmærksomhed i undervisningen end i andre fag. Det er nok fordi, det er noget, som de kan relatere til deres hverdag, siger Jonathan Nilton.

95 procent af eleverne i de ældste klasser på Tagensbo Skole er tosprogede, og alle på dommerholdet har en anden etnisk oprindelse end dansk. Undervejs har sproget og begreber i fodboldloven været den største udfordring, fordi eleverne ikke kendte betydningen af ord som forsætlighed og forseelse.

-Det er dog måske mere et spørgsmål om alder, funderer Jonathan Nilton og tilføjer, at han har haft meget fokus på sproget.

Breddedommergruppe er begejstret
CPH Youth FC mener, at projektet falder godt i tråd med det skolepolitiske ønske om åben skole, hvor skolen skal tage del i foreningslivet i lokalområdet.

I Foreningen af Lokalunioner i Danmarks breddedommergruppe er Allan Falch ansvarlig for rekrutteringen af dommere. Han er meget begejstret for det københavnske forsøg, fordi DBU får andre grupper i tale end normalt.

-Jo mere man kan interessere og involvere klubber og uddannelsesinstitutioner, jo mere interessant er det for DBU. For hvis det bliver en succes, kan det ret hurtigt bredes ud på landsplan. Så det er super fedt, at nogle går ud og prøver noget andet i stedet for at lave rekruttering på samme måde, som man har gjort i 100 år, og på den måde løser lidt af problemet med manglen på dommere, siger Allan Falch.

Handler om lederuddannelse
Projektet skal evalueres, når det er færdigt. Allan Falch forestiller sig, at man vil kunne lave en drejebog, der kan bruges på andre grundskoler i Danmark, hvor man vil tilbyde eleverne lidt ud over den almindelige skolegang.

-Hvis vi kan tiltrække unge mennesker, der ikke nødvendigvis har en tilknytning til fodboldverdenen, men bare interesserer sig for fodbold, så er det mindst lige så godt for mig. For det her er lederuddannelse, siger Allan Falch.

-Selvfølgelig må de gerne have en grundlæggende forståelse for fodboldspillet, men det skal de nok lære hen over de to første år som dommere. Det svarer til en lederuddannelse, man tager på et universitet. Når først man kommer ud i det, er det noget andet, end det man havde lært på skolen, siger Allan Falch.

Øget fokus på CV-pleje og lommepenge
DBU vil i det hele taget gerne mere over i aktiv markedsføring, hvor man opsøger nye målgrupper end bare dem, der ser et opslag i fodboldklubben. I den forbindelse vil DBU nu endnu mere end tidligere fremhæve, at fodbolddommerjobbet gavner de unges CV.

-Vi ved af erfaring, at hvis der står på et CV, at man er fodbolddommer, kommer man langt hurtigere og nemmere til samtale hos virksomheder. For virksomheder ved, at dommere kan træffe hurtige beslutninger, lede og fordele og få andre med, ligesom de er vant til at møde til tiden, siger Allan Falch.

-Desuden er dommerjobbet et rigtigt fint studiejob, som du kan tage med dig, uanset hvor du bor i landet. Og du er sikker på at få job fra dag 1, siger han.

Dommerkurset på Tagensbo Skole
 

CPH Youth FC og Tagensbo Skole i København har sammen udviklet projektet med dommerkurset i 9. klasse. Og DBU København bakker op om det. Det er første gang, at DBU København uddanner dommere gennem folkeskolen.

Projektet har fået støtte fra Københavns Kommunes ’Kick-Start-tilskuddet’, der skal fremme åbent skole-tiltag.

Kurset indeholder 10 moduler, som er bygget op om fodboldloven og er lovteoretisk udenadslære. Undervisningen foregår i klasselokalet med det sædvanlige grønne plastiktæppe og små klodser, hvor eleverne lærer at bedømme tænkte spilsituationer. De ser også en masse videoklip.

Desuden træner eleverne det praktiske udenfor på en fodboldbane, hvor de lærer med håndfagter at vise kendelsen, og hvor det er på banen. De lærer også, hvordan dommeren skal placere sig på banen for at få det bedste overblik, samt hvor de skal stå ved frispark og hjørnespark.

Ifølge skattereglerne kan fodbolddommere tjene op til 500 kroner skattefrit om dagen, før de skal begynde at betale skat. Derfor kan dommerjobbet let give flere penge end et kassejob i en discountbutik.Log ind