MENU

Gebyrsagen: God debat til dialogmøde

DBU København havde indkaldt relevante klubber til dialogmøde om den omstridte gebyrsag, hvor voksenidrætten pålægges gebyrer for brugen af idrætsfaciliteter.


DBU København havde indkaldt de involverede klubber til dialogmøde i gebyrsagen. 

16 klubber var mødt op for at blive orienteret om sagen, der kan får alvorlige konsekvenser for de københavnske klubber, som udelukkende har seniorfodbold. Alene i 2016 kan de se frem til at blive pålagt et gebyr for brugen af idrætsfaciliteter, og med udsigten til yderligere stigninger i de kommende år, var det en alvorlig sag, som DBU København og klubberne havde på dagsordenen ved mandagens møde i Fælledklubhuset.

DBU Københavns formand Henrik Ravnild åbnede mødet med en kort redegørelse af gebyrsagen og det arbejde, der er gået forud for beslutningen af en model, som friholder børnefodbolden. Her blev det fastholdt, at DBU København bakker op det forslag, der er udarbejdet af DIF, DGI og Idrætsforum København.

-Gebyrer på foreningsidrætten er en alvorlig sag, og et skridt i den forkerte retning. Vi vil gøre alt for at modarbejde denne tankegang hos politikerne. I det konkrete tilfælde, hvor det blev pålagt Kultur & Fritidsudvalget
at spare 4 millioner valgte vi at følge anbefalingen og bakke op en model, hvor børnefodbolden friholdes. Det er vores holdning, at det ikke skal gå ud over børnene, når man sparer på idrætsområdet i Københavns Kommune, fastslog DBU Københavns formand, Henrik Ravnild. 

På gårsdagens møde var det udelukkende voksenklubberne, der var inviteret, da det er de klubber, som rammes af den nye opkrævning. Her var man selvsagt utilfreds med, at nogle klubber skal betale gebyret, mens andre kan gå fri.

-Vi har savnet en platform, hvor vi kunne mødes med de andre klubber, som rammes af den her model. Overordnet er vi uforstående over for, at DBU København støtter op om en opdeling i ungdoms- og seniorklubber. Vi havde gerne set en mere solidarisk model, hvor alle klubber betaler gebyret for deres egne 25+ spillere, siger formand for BK Heimdal, Laura Holm Pedersen.

-Man skal huske på, at en forening som vores, der satser på seniorfodbolden, kan noget helt andet end de store klubber, hvor man spiller fra vugge til grav. Vi taler til en anden målgruppe, og er rigtig gode til at gøre nye medlemmer til en del af fællesskabet, fortæller Laura Holm Pedersen.

I DBU København lytter man til kritikken. Her vil man arbejde på at få gebyrmodellen helt fjernet. Københavns Kommune har sagt ja til at være en del af DIF´s store vision - Bevæg dig for livet - frem mod 2025. Her er ambitionen, at 50 % af danskerne skal være medlem af en organiseret forening, og 75 % skal dyrke idræt. Den målsætning bliver vanskeligere at opfylde, hvis man pålægger foreningerne gebyrer. 

-Københavns Kommune har bakket op om den nye vision for idrætten, som også er en del af det nuværende regeringsgrundlag. Set i det lys er gebyrer på idrætsfaciliteter en rigtig dårlig idé, da det kan få potentielle medlemmer til at fravælge den organiserede foreningsidræt. Derfor håber jeg også, at politikerne helt vil genoverveje gebyrmodellen og finde pengene på anden vis, siger DBU Københavns formand, Henrik Ravnild.

I Københavns kommune vil 50 ud af 126 medlemsklubber under DBU København blive ramt af gebyrmodellen.

Om gebyrsagen

På trods af DBU København og en række idrætsorganisationer kæmpede imod besparelser for idrætten, blev det af Folkeoplysningsudvalget, efter indstilling fra Kultur & Fritidsforvaltningen, den 23. februar 2016 vedtaget at pålægge klubberne et gebyr på kr. 75,- pr. voksenmedlem over 25 år og et tilsvarende gebyr på yderligere kr. 75,- pr. medlem såfremt klubben benytter sig af træningstider stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Danmarks Idræts Forbund, DGI Storkøbenhavn og Idræts Forum København fik på pågældende møde vedtaget et ændringsforslag til Kultur & Fritidsforvaltningens oprindelige forslag, som betyder, at der fremover opereres med hhv. børne- og ungdomsforeninger samt voksenforeninger. Foreninger, hvor 60 % af de aktive medlemmer er 25 år eller ældre, kategoriseres som voksenforeninger, og kun voksenforeningerne rammes af de nye gebyrer, foreninger med mange børn friholdes helt.

Log ind