MENU

Strategi skaber resultater på Østerbro

I Østerbro IF arbejder man målrettet med visioner, strategier og konkrete projekter, for at skabe glæde for de mange medlemmer

Linda Sørensen har været formand i Østerbro IF siden 2007, men som hun siger: ”føles det som om, jeg har været her altid”. Som formand er hun tæt på klubbens mange projekter og med stolthed kan hun se, hvordan Østerbro IF har oplevet en flot medlemsfremgang de senere år:

-I 2006 var der 300 medlemmer. I 2013 var tallet vokset til 740, og nu her 2 år senere har vi rundet 1000 medlemmer. 
Vi har børn, unge, voksne, ældre, mænd og kvinder. Der er elite, bredde og motion. Hos os skal der være plads til alle, fortæller Linda Sørensen.

De flotte medlemstal i Østerbro-klubben giver også visse udfordringer, da man har svært ved at følge med efterspørgslen grundet klubbens faciliteter og manglende banetider:

-Vi har ventelister i børnerækken og må indimellem også sige nej til lukkede hold. 
Vi tager vores medlemmer seriøst, og ingen skal spises af med urimeligheder. Derfor har vi måtte oprette ventelister, forklarer formanden.

Det nødvendige strategiske arbejde

Den store fremgang i medlemstallet skaber også udfordringer for bestyrelsen og administrationen i Østerbro IF. Derfor har bestyrelsen valgt at ansætte en administrativ medarbejder 20 timer ugentligt. Det kræver noget økonomi, men ifølge Linda Sørensen er det investeringen værd. Det giver mulighed for, at bestyrelsen kan allokere kræfter til det visionære, strategiske og politiske arbejde, som er altafgørende for den videre klubudvikling: 

-Hjælpen skal være let tilgængelig, så de frivilliges arbejde lettes. Det er nødvendigt at få delt de mange arbejdsopgaver ud på flere kompetente hænder.

Klubben har i seniorafdelingen arbejdet strategisk med at placere det overordnede ansvar hos en sportschef. Linda Sørensen viser endnu en planche, der med en forgrenet figur viser, hvordan man har organiseret sig i seniorafdelingen:

-Det er helt bevidst at vi arbejder med at vise organiseringen grafisk, for med så mange hold kan det være svært at nå i mål med puslespillet alene gennem tanke og tale.

Det strategiske arbejde får Østerbro IF hjælp til af DBU Københavns klubrådgiver Hans Vixø:

-Hans Vixø agerer djævlens advokat og får os i bestyrelsen til nogle gange at stoppe op og reflektere over vores arbejde.

Fokus på kvalitet

De mange medlemmer skal fastholdes og i den forbindelse ønsker klubbens bestyrelse i fremtiden et skærpet fokus på kvalitet. I børnerækkerne spiller forældrene en aktiv rolle i træning og kamp, og her vil bestyrelsen i Østerbro IF fremover investere yderligere i at tilbyde C-trænerkurser til de frivillige forældre. På den måde bliver de frivillige klædt på til at yde en endnu mere kvalificeret indsats. Det kan ifølge formanden være med til at give de frivillige et overskud, der videre kan resultere i skærpet lyst til fortsat og yderligere engagement i klubben. Denne investering kræver økonomi, og her finder vi en anden af klubbens udfordringer, som de konkret arbejder på at løse:

-Vi vil meget nødigt hæve kontingentet, for vi ser grundlæggende os selv som en breddeklub, som ønsker at appellere til alle sociale grupper, uddyber hun. Klubben har derfor oprettet et sponsorudvalg, der blandt andet arbejder med at skaffe sponsorer gennem loyalitetsprogrammer.

Succes med Fodbold Fitness

Fodbold Fitness er et af de projekter, som klubben har igangsat - og det med stor succes. Østerbro IF var med fra den spæde start, og det primære fokus er på kvinder og ældre mænd. Linda Sørensen giver nogle eksempler på deltagergruppen. Blandt de aktive er blandt andet mødre til fodboldspillende børn og ældre herrer på over 70 år, så spændvidden er stor. Succesen med Fodbold Fitness har været så markant, at klubben undervejs har indledt samarbejde med Rigshospitalet, der forsker i de sundhedsfremmende effekter af Fodbold Fitness. Derudover har klubben haft fint besøg fra UEFA, der fik indblik i, hvordan Østerbro IF har formået at få over 100 aktive Fodbold Fitness medlemmer:

-Fodbold Fitness har været et enormt aktiv for os. Det har givet os rigtig mange nye medlemmer som havde lyst til at et anderledes tilbud”, fortæller Linda Sørensen

Nye projekter på tegnebrættet

Fremadrettet skal nye projekter søsættes til gavn for klubbens medlemmer.  Man barsler blandt andet med at etablere en egentlig afdeling for det populære indendørsspil futsal. Der har været en stærk efterspørgsel omkring et skærpet og specifikt fokus på futsal i Østerbro IF og det ønsker man at arbejde med:

-Når klubbens medlemmer kommer med gode og konkrete forslag, er det bestyrelsens pligt at tage det seriøst, siger formanden og drømmer om, at den gode idé bliver konkretiseret i nærmeste fremtid. I den forbindelse får Østerbro-klubben hjælp af DBU Københavns klubrådgiver, Hans Vixø, der skal være med til at udvikle en futsal i klubben.

Ovenstående artikel er uddrag fra en artikel i det seneste nummer af Københavnsk Fodbold - læs magasinet her. 

Log ind