MENU

-Vi prøver på at være en normal fodboldklub

Det kræver en tålmodig og målrettet indsats at skabe optimale rammer for foreningslivet i Tingbjerg. I Brønshøj BK tager man et vigtigt ansvar for at løfte opgaven og skabe en fællesskabsfølelse

I Brønshøj BK yder man en stor social indsats for at gøre op med fordomme og udvikle klubben. Men det er ikke nemt at være fodboldklub i et område med sociale udfordringer. Mange fordomme har gennem tiden været knyttet til Brønshøj BKs placering - tæt op ad det belastede boligområde i Tingbjerg:

-Da ét af vores hold skulle spille kamp, var der nogle forældre fra det andet hold, der sagde: Nu kommer dem der fra Tingbjerg. Også selvom det var en god blanding af børn, og de opførte sig fantastisk fint, fortæller Tobias Halbro.

Tobias Halbro som er ansat i Brønshøj BK peger på, at forskellige holdninger og opfattelser af, hvad det vil sige at være en del af en dansk forening betyder, at klubben har gjort en ekstra indsats for at fremhæve klubbens værdisæt og sætte fokus på det forpligtende fællesskab:

-Det handler om, at man skal tale pænt og have respekt for fællesskabet og ens holdkammerater. Det er der nogle, som ikke helt har forståelse for, og det er så vores opgave at sætte retning og fortælle dem om de værdier vi arbejder efter, siger Tobias Halbro.

Rekruttering af frivillige og inddragelse af medlemmernes forældre spiller en vigtig rolle. Tobias Halbro peger på, at en statistisk større andel af ressourcesvage forældre i Tingbjerg, skiftende arbejdstider og/eller en lavere prioritering af børnenes aktiviteter er årsager, der kan påvirke den frivillige indsats:

-Vi prøver på at være en normal fodboldklub, men der er bare brug for flere kræfter for at finde de frivillige ressourcepersoner, der skal være med til at håndhæve klubmiljøet, og sørge for at tingene ikke skrider.

En ordentlig klubopdragelse

For tre år siden startede Tobias Halbro og Jesper Hansen (Sportschef for ungdomsafdelingen) en indsats for at sikre en ordentlig klubopdragelse, der bl.a. handler om at skabe respekt for klubbens rammer og miljø. Et afgørende tiltag blev muligheden for at drage konsekvens af dårlig opførsel ved at give spillere karantæne fra al aktivitet i klubben for en periode:

-Det virker på to parametre. Vi har nogle, der kommer tilbage, og det er den største succes, for vi ønsker, at de lærer noget af det. Den anden succes er, at vi generelt får et rarere klubmiljø og en bedre omgangsform, siger Tobias Halbro.

Projektet er blevet efterfulgt af en større indsats for mere forældreinddragelse. Hvert halve år afholdes der forældremøder i ungdomsafdelingen, hvor spillerne skal møde op med en repræsentant. Til de første møder dukkede en tredje del op til, et halvt år efter var det halvdelen og det tal skal gerne fortsætte med at stige. På møderne gør klubben meget ud af at fortælle om værdier og miljø. Generelt er der en stor forståelse og et meget større samarbejde i gang. På møderne bliver forældrene også opfordret til at dukke op på sidelinjen til træning og kamp, og man har stillet krav om, at der skal være forældre på sidelinjen til træning frem til U10:

-Drengene bliver enormt glade, når der står nogle forældre på sidelinjen og klapper og tiljubler dem, når de scorer. Det kan vi tydeligt mærke som trænere, siger Jesper Hansen.

Samarbejde på tværs

En af de aktiviteter, der samler klubben er DBU fodboldskolen i Tingbjerg Idrætspark, hvor der deltager ca. 80 spillere fra omkring 12 omegnsklubber. Og netop samarbejdet med omegnsklubberne betyder meget, hvis man skal ændre på klubbens image:

-Der er mange, der har fået et positivt forhold til os via samarbejdet omkring DBU Fodboldskolerne. Vi oplever, at de andre klubber og andre bydele kommer hertil. Det har ligesom åbnet op for dialog og samarbejde, siger Tobias Halbro, der også har været med til at arrangere fællestræninger med hold fra Husum og BK Fix.

For tiden nyder Brønshøj BK medlemsfremgang, og selvom der stadig mangler frivillige, kommer der flere og flere til. De negative historier om klubben findes stadig, men ifølge Tobias Halbro er de efterhånden minimeret:

-Vi har haft en stabil struktur i et stykke tid, og vi har haft kvalitet i ungdomsafdelingen. Det er bare lettere at melde sig ind i en fodboldklub, hvor tingene fungerer og alle tage ansvar for fællesskabet, siger Tobias Halbro.

Ovenstående artikel er uddrag fra en artikel i det seneste nummer af Københavnsk Fodbold af Rasmus Dalland. 

Log ind