MENU

Klublederne diskuterede frivillighed

Formandsklubben havde fokus på strategi for frivillighed, da de var samlet på årets sidste modul

Rekruttering af fremtidens leder, fundraising og frivillighed er nogle af de emner som medlemmerne af DBU Københavns Formandsklub er blevet klogere på i årets løb. Netværket, som mødes til en uformel sammenkomst fire gange årligt er garant for sparring og netværk på kryds og tværs af klub- og kommunegrænser.

Frivillighed på programmet

Årets sidste møde var traditionen tro lagt udenlands – denne gang i Manchester - for at få tid til fordybelse og refleksion. Emnet var frivillighed, hvor målet var at tage deltagerne med på en rejse ind i kerneforeningens hjertekule og bidrage til at få skabt en klar vision og strategi for foreningernes frivillighedsstrategier.

Under klubrådgiver Hans Vixøs kyndige supervision blev der arbejdet seriøst med emnet, og deltagerne blev udfordret på flere planer – også det kreative, hvor formændene eksempelvis blev bedt om at tegne deres klub, hvis det var et landskab.

Og som Bo Hammer, formand i Sundby, fortæller, så kan det være godt en gang i mellem at se tingene fra en anden vinkel:

-Møderne er et velegnet forum til at stoppe op, tænke lidt over tingene og give et solidt rygstød til det fortsatte arbejde med at udvikle klubben. Formandsklubben er et super netværk, hvor vi udveksler idéer og får inspiration til løsninger på nogle af de problemer, vi som klub arbejder på at løse. Og som mange af de andre klubber arbejder med. Vi kan spejle os i hinanden.

Vil du være en del af noget større?

Lige nu består fællesskabet af formændene i 24 små og store, nye og gamle klubber. Der er plads til flere i fællesskabet, og har du fået lyst til at høre mere, så kontakt Søren Hemmingshøj, DBU København, shem@dbukoebenhavn.dk

Log ind