MENU

Ny lokal undersøgelse stiller skarpt på ungdomsfodbolden

DBU Københavns Ungdomsudvalg tog i efteråret 2014 initiativ til en omfattende trivselsundersøgelse med fokus på ungdomsfodbolden i København. 114 hold og 1130 spillere har deltaget i analysen.

DBU Københavns ungdomsudvalg har med en ny lokal undersøgelse rettet blikket mod fastholdelse i ungdomsfodbolden. Fastholdelse og trivsel blandt ungdomsspillere (U13-U19) er et indsatsområde for Ungdomsudvalget, og med undersøgelsen får de københavnske klubber en analyse, der giver ny lokal viden om trivsel. Undersøgelsen er udarbejdet af to specialestuderende fra SDU, Alexander Geertsen og Allan Bisgaard, der har indhentet data fra 1130 spillere, som har udfyldt et anonymt spørgeskema med 30 spørgsmål. Undersøgelsen har udelukkende fokuseret på breddefodbold og går på tværs af både årgange og niveau. Det er således hold fra flere niveauer på årgangene fra U13 til U19, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.

Overordnet er spillerne tilfredse

114 hold fra otte klubber i DBU Københavns område har deltaget i undersøgelsen, hvor man blandt andet har spurgt indtil områder som motivation, trivsel på holdet og forholdet til træner og holdkammerater. Den store mængde data bearbejdes nu af de studerende, som en del af en større rapport. Men allerede nu viser dataudtræk fra undersøgelsen en masse brugbar information om tilstanden blandt ungdomsspillere i DBU Københavns område. På et møde i DBU Københavns Ungdomsformandsklub præsenterede de to studerende uddrag fra undersøgelsen, der viser en række interessante tendenser:

  • Hver fjerde spiller har overvejet at skifte klub indenfor den sidste måned
  • Hver tiende spiller har overvejet at stoppe helt med at spille fodbold indenfor den sidste måned
  • Hver anden spiller føler sig presset af forventninger fra træner og holdkammerater
  • Trænere på U13 og U14 årgangene er bedst til at motivere, give ros og vise interesse for spillerne
  • Det at vinde kampe bliver vigtigere jo ældre man bliver

De to specialestuderende fra SDU, Alexander Geertsen og Allan Bisgaard, har i forbindelse med undersøgelsen indsamlet svar i forbindelse med træninger:

-Alle klubber har været positive overfor tiltaget med en lokal undersøgelse. Helt overordnet kan man sige at det positive er, at der generelt bliver gjort et stort og godt stykke arbejde ude i klubberne. Der er stor tilfredshed på et overordnet plan – også på de lavere niveauer som klubberne er gode til at prioritere. Og så er motivation for at blive bedre og udvikle sig som spiller høj – specielt i de yngste årgange, fortæller Alexander Geertsen, der også ser en række udfordringer:

-Der har overrasket os at så mange spillere overvejer at skifte klub. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at der er stor konkurrence blandt klubberne i København grundet den geografiske tæthed. Et andet problem er frafaldet i de ældste årgange, som har en negativ effekt på hele holdet. Det at mange ældre ungdomsspillere melder fra til træning og kamp får andre til at overveje at stoppe, fortæller Alexander Geertsen.

Vær bevidst om aldersgruppen

Undersøgelsen har også givet de to specialestuderende indblik i andre udviklingsmuligheder. På spørgsmålet om hvordan klubberne kan blive bedre til at fastholde ungdomsspillere lyder svaret fra Allan Bisgaard:

-Der er vigtigt at træneren gør sig klar, hvilken aldersgruppe og hvilket niveau man arbejder med. Der er store forskelle på bevæggrunden for at gå til fodbold som 14 eller 18 årig. Derudover kan vi se at der er relativt mange ungdomsspillere, som spiller fodbold for at blive professionel. Det er tankevækkende når vi ved hvor få, der kommer igennem nåleøjet. Her er det vigtigt at DBU og klubberne bliver gode til at fortælle om andre positive effekter af at spile fodbold, vurderer Allan Bisgaard.

Undersøgelsen og den kommende rapport skal først og fremmest danne grundlag for DBU Københavns ungdomsudvalgs arbejde i de kommende år. Medlemmerne af ungdomsudvalget har ønsket mere konkret viden om tilstanden i den københavnske ungdomsfodbold, så man bedre kan målrette uddannelsestilbud og hjælp til klubberne. På baggrund af undersøgelsen vil DBU Københavns ungdomsudvalg komme med en række initiativer, der skal sætte fokus på ungdomsfodboldens udvikling i København. 
Log ind