MENU

Ny udviklingspulje i DBU København

DBU København har oprettet en udviklingspulje som klubberne kan søge.

Med DBU Københavns udviklingspulje får klubber i DBU københavn nu mulighed for at søge støtte til nye tiltag og initiativer. Nedenfor kan du se kriterierne for ansøgningsproceduren samt kriterier for projekter, der kan støttes af den nye udviklingspulje.

Formål

At støtte klubber, der aktivt arbejder for at skabe nye og bedre rammer og tilbud, og ønsker at være en klub i udvikling 

Kriterier

For at klubberne kan komme i betragtning til midlerne i puljen skal følgende kriterier som minimum være opfyldt og fremgå af ansøgningen:

Projektet skal have fokus på et eller flere af følgende områder:
 • Baner/faciliteter
 • Frivillige
 • Samarbejde mellem klubberne om nye indtægtsgivende aktiviteter 
 • Rekruttering og uddannelse af ungdomstrænere 
 • Rekruttering og fastholdelse af medlemmer – særligt piger og kvinder
 • Samarbejde på tværs af klubber og med andre interessenter 
 • Samfundsansvar - ”En del Af Noget Større”
Andre krav til ansøgningen: 
 • Klubben skal stille med en egenfinansiering på 1:1
 • Der skal foreligge en plan for projektet med et klart defineret formål, målbart indhold, succeskriterier for slutresultatet og et budget 
 • Der skal være en kontaktperson og/eller projektansvarlig tilknyttet projektet
 • Klubben skal beskrive hvordan projektet forankres og hvilken effekt det vil have på kort og langt sigt
 • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af målgrupper, aktiviteter og ressourcer og beskrive hvad støtten skal bruges til (der gives ikke støtte til materialer og lign.)
 • Projektet skal evalueres og der skal foreligge et revideret regnskab for projektet
 • Projektet skal kunne bidrage til inspiration til andre klubbers udvikling, og der skal være en interesse i at viderebringe gode historier og erfaringer

Der kan søges om maks. 50.000 kr.

Form

Ansøgningen skal sendes til DBU København og vil blive behandlet indenfor 30 dage af repræsentanter fra bestyrelsen og administrationen

Skabelon til projektansøgning finder du her. 

Ansøgning sendes DBU Københavns administrationschef, Jan Kristensen på mail: jank@dbukoebenhavn.dk

Log ind