MENU

Penge tilbage til klubberne

DBU Københavns bestyrelse honorerer nu de første ansøgninger til ny udviklingspulje. I alt 80.100 kr. er på vej til fire klubber under DBU København.


FB er en af de klubber, der kan se frem til at modtage midler fra DBU Københavns udviklingspulje. Foto: www.fodboldbilleder.dk

DBU Københavns bestyrelse har i 2015 oprettet en udviklingspulje, der skal støtte klubber, der aktivt arbejder for at skabe udvikling via nye og bedre rammer og tilbud til medlemmerne. Siden januar måned har DBU København modtaget en række ansøgninger til puljen, der nu er blevet behandlet af repræsentanter fra bestyrelsen og administrationen.

Følgende klubansøgninger er valgt ud til at  modtage midler fra DBU København:

Sundby BK

Sundby BK søger midler til klubbens pigeafdeling. Klubben vil bl.a. iværksætte en skolepigeturnering for lokale skoler på Amager i klassetrinene 4-5. klasse. Formålet er at rekruttere og fastholde pigespillere i U11 og U12 årgangene. Derudover gives der midler til en række sociale aktiviteter samt deltagelse i en pigetræningslejr.

Sundby BK tildeles 15.100 kr.

Frederiksberg BK

FB søger midler til en supervisionsfunktion, der skal sikre rekruttering og fastholdelse af klubbens frivillige trænere og ledere. Med en superviser ønsker FB at bevidstgøre nye og nuværende trænere om både værdigrundlaget og trænerrollen i FB. Den nye Supervisor bliver en person som klubbens mange børne- og ungdomstrænere kan "spille bolden op af" - en slags sparringspartner på dagligdagsbasis.

FB tildeles 20.000 kr.

Vestia BK

Vestia BK søger midler til at aktivere spillere fra de ældre ungdomsårgange, så de deltager i træningen af yngre årgange. I erkendelse af at helt unge trænere har andre kompetencer, motivationsfaktorer og behov, end voksne (forældre-) trænere vil Vestia BK opbygge en selvstændig struktur, der kan give den støtte og ledelse som ungtrænere har behov for. Vestia BK vil ansætte en coach for ungtrænerne (UT-leder), der skal stå for rekruttering og uddannelse af nye ungtrænere.

Vestia BK tildeles 10.000 kr.

B1908

B1908 søger midler til ”Baby 1908” og ”B1908 KIDS”. Formålet med førstnævnte er at introducere børn i alderen 1 til 5 år fra klubbens lokalområde til fodbold mens B1908 KIDS skal udbygge rekrutteringen af spillere i alderen 5 til 9 år. B1908 ønsker at opbygge en ny tradition for, at børn kan lege fodbold allerede fra de er omkring ét år gamle. Udover at skabe en bedre fødekæde til børnefodbold skal projektet sikre, at forældrene tidligt introduceres til foreningslivet og er med som enten trænere, ledere eller opbakkende forældre.

B1908 tildeles 35.000 kr.

Der kan søges midler i DBU Københavns udviklingspulje løbende. Du kan finde mere information om formål og ansøgningsprocedure - se spotboks øverst i højre hjørne.   

DBU København følger op på de kommende projekter via evaluering og i artikler i Københavnsk Fodbold. 

Log ind