MENU

Internationalt fokus på Fodbold Fitness

Fodbold Fitness præsenteres for internationale forskere ved konference i København


Professor Peter Krustrup fra Center for Holdspil og Sundhed glæder sig til at præsentere Fodbold Fitness ved international kongres i København. Foto: fodboldbilleder.dk

Den 20.-23. maj er København vært for 8th World Congress on Science & Football. På kongressen skal der præsenteres og diskuteres forskning, der alt sammen drejer sig om en ting: Fodbold! Der er fortsat billetter, så hermed en opfordring til alle fodboldinteresserede!

Det gælder taktik, træning, skader, sundhed, fankultur og meget mere. Se det spændende program her. I spidsen står professorerne Jens Bangsbo og Peter Krustrup, der har mange års fodboldforskning bag sig. I Peter Krustrups øjne er det helt unikt at København har fået værtskabet for verdenskongressen, der kun afholdes hver 4 år. Han udtaler:

-Vi får lejlighed til at vise den enorme forskningsviden vi besidder i København. Særligt når det gælder sammenhængen mellem fodbold og sundhed. Siden 2003 har vi gennemført en række forsøg i Københavns Kommune, med skolebørn, hjemløse og Fodbold Fitness for utrænede mænd og kvinder. Vi har også fulgt de mange 70 årige klubfodboldspillere der spiller i DBU København. Netop det danske koncept Fodbold Fitness, har igennem den seneste tid fået international bevågenhed og det kommer det også til at få på kongressen.

Søren Bennike er ph.d.-studerende og har fulgt Fodbold Fitness siden 2012. Han fortæller om konceptet og den internationale interesse:

-Det er et interessant koncept at kigge nærmere på, da det bryder med en ellers traditionel og fastlåst måde at organisere fodbold på. Den helt store forskel er den kultur der eksisterer. Fodbold Fitness-holdene indgår ikke i en turneringsstruktur og det konkurrencefokus som man ofte oplever, er derfor kraftigt nedjusteret. Du ser heller ikke intern konkurrence på holdene om pladser i startopstillingen. Det betyder at deltagerne har en helt anden indgangsvinkel, hvor sjov og socialt sammenhold er drivkraften, fortæller Søren Bennike.

Et godt argument for at oprette en Fodbold Fitness afdeling er i følge Søren Bennike, at konceptet er fleksibelt: 

-I et samfundsmæssigt og politisk perspektiv, og det er her jeg oplever den største interesse fra det internationale forskningsmiljø, er det interessant at Fodbold Fitness er en mere fleksibel form for organiseret fodbold, hvor sundhed tydeligt italesættes. Det skal måske vise sig at være en nødvendig reaktion på en idrætspraksis, hvor den aktive i højere grad end tidligere søger fleksibilitet og sundhed og hvor staten i højere grad end tidligere har fokus på sundhed og motion, siger Søren Bennike. 

Ud fra Sørens Bennikes undersøgelser er DBU København den lokalunion med relativt set flest Fodbold Fitness klubber. Søren tager dog sine forbehold i forhold til at konkludere at interessen i DBU København er størst, da de procentuelle forskelle mellem unioner er små, og afhænger af hvilke klubber der har bidraget til undersøgelsen.

At Fodbold Fitness er på dagsordenen i andre lande bekræftes også af at Østerbro IF i denne uge får besøg af en UEFA study group, der skal se nærmere på Fodbold Fitness i Østerbro klubben. 

Fodbold Fitness og Motionsfodbold for mænd er støttet af 
Nordea-fonden.

Ønsker du at få Fodbold Fitness til din klub? Tag fat Fodbold Fitness konsulent, Ian Pedersen.

Video: Hvad er Fodbold Fitness?

Læs mere om fodboldens betydning for hjertesundhed på Hjerteforeningens hjemmeside.


Log ind