Høje Målmænd

Som et led i Vision 2020 startede DBU i 2013 et projekt til en helt særlig type fodboldspillere, nemlig de høje kvindelige målmænd.

Vi har mange fine og dygtige målmænd rundt omkring i landet, men kun få af dem har en højde og en rækkevidde, som på sigt med målrettet træning vil kunne sætte dem i stand til at dominere deres straffesparksfelt, samtidig med at de stadig er dygtige på alle spillets andre facetter. Derfor ønsker DBU at gøre lidt ekstra for netop disse spillere.

Kriterier for deltagelse i projektet

• Spilleren og hendes målmandsrtræner skal begge have lyst til at være med.
• Spilleren skal have en højde på mindst 175 cm som udvokset - eller stor rækkevidde, hvis de er en smule lavere. 
- Ungdomsspillerne skal naturligvis ikke være så høje, men man skal have et begrundet håb om, at de bliver det. 
• Spillerne skal være mellem 13 år og 30 år.
• Klubben skal være indstillet på, at DBU´s trænere kommer på besøg og agerer sparringspartnere, og de skal kunne stille baneplads og materialer (bolde, toppe) til rådighed på dagen.
• Spilleren skal have motivationen til at træne målrettet og fokuseret for at blive elitespiller.

Yderligere info omkring projektet Høje Målmænd

Projektet blev søsat i december 2013, og omfatter de spillere, samt deres målmandstrænere, som ønsker at udvikle sine kompetencer som målmand og i øvrigt lever op til kriteriet om en betragtelig højde og rækkevidde. Ungdomsspillerne vil blive inddelt i nogle træningsgrupper, der er geografisk bestemt, mens seniormålmænd vil arbejde en til en.
De spillere og deres målvogtertrænere, der vil deltage i projektet, vil blive indbudt til en stor fællessamling, hvor DBU´s landsholdstrænere for målvogtere vil lave to træningspas, samt hvor landstræner Nils Nielsen vil forklare i detaljer om projektet til de fremmødte. Denne dag vil der også blive lavet træningsgrupper og træningsplan for disse.
For seniormålvogterne er dette en smule enklere, da de kun skal koordinere med sig selv og trænerne.

Med undtagelse af den første fællessamling vil resten af træningen foregå i de klubber, som har spillere og målmændstrænere med i projektet. De specifikke dage aftales på den første fællessamling, og målet er, at der trænes med U-spillerne i små grupper, cirka hver tredje uge, mens seniormændende ikke træner så ofte, men til gengæld en til en (+ egen målmandsræner)
Eksempelvis er der måske en træningsgruppe i Midtjylland med tre U-spillere, hvor der trænes første gang i én klub med deltagelse af DBU´s målvogtertræner, klubbens målmandstræner og de tre spillere. Det kunne foregå i den normale træningstid afsat til målmandstræning, således at der ikke opstår problemer med baneplads og materialer. Næste gang de tre spillere mødes, bliver det i en af de to andre klubber. Det foregår cirka tre uger efter og vil være med deltagelse af DBU´s træner, samt værtsklubbens målvogtertræner. Træningspassene går på denne måde på skift.
Det vil sige, at man er vært hver niende uge ud fra ovenstående eksempel.

Baneplads og materialer stilles til rådighed af målvogternes klubber.
Det er naturligvis ideelt, hvis alle målmandstrænerne kan deltage hver gang, men det har vi ikke en forventning om er muligt. Men når man selv er vært, skal man naturligvis deltage.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at disse spillere vil blive foretrukket på landsholdene. Der er udelukkende tale om et træningsprojekt som, vi mener, kan skabe flere forskellige typer af målmænd med højere niveau på sigt - og dermed flere at vælge imellem både i klub- og landsholdsregi.
På landsholdene spiller de dygtigste spillere på ethvert givet tidspunkt uanset størrelse.
DBU´s trænere vil foreslå træningsemner og agere sparringspartnere for klubbernes trænere, og på den måde vil vi alle blive klogere på, hvordan vi udvikler alle vores målmænd bedst muligt og samtidig give lidt ekstra opmærksomhed til netop den type målvogter, som vi har for få af på eliteniveau.

DBU målmandstrænere Heidi Johansen, Claes De Flon, Søren Holm, Sonny Vestergaard, Christian Dybro og Peter Rasmussen vil forestå træningen. Grupperne vil kunne blive udvidet antalmæssigt, efterhånden som flere målmænd kommer til. Det kan også betyde, at flere af DBU´s trænere vil blive involveret.
Samtidig vil vi på uddannelsesdage, på talentcentre og seminarer fokusere på rekruttering af høje målmænd generelt. 
Nils Nielsen er, i samarbejde med de øvrige DBU målmandstrænere, tovholder på indholdsdelen og udvælgelsesdelen.
Anja Kouly Lethin er administrativt ansvarlige i DBU, men vil IKKE stå for logistikken for de enkelte træningspas. Disse aftales af klubbernes trænere, spillerne og DBU´s trænere, og datoplanen sendes til Nils Nielsen og Anja Kouly Lethin. 
Hvis man har en spiller (eller kendskab til en) med den rette profil, som endnu ikke er inde omkring talentarbejdet i DBU, og som gerne vil deltage, hører vi rigtig gerne fra jer. 
Send gerne en mail til nils@dbu.dk eller anko@dbu.dk med et telefonnummer til træneren, der har med den potentielle målmand at gøre, og så vil de tage kontakt.
Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første