IT Klubpakken - kurser

IT Klubpakken Kursusstruktur


Introduktion, undervisning og opsætning af DBU’s IT-systemer i DIN klub

DBU tilbyder din klub en række IT-systemer, der hjælper jer til en lettere klubhverdag, så I undgår
dobbeltarbejde og tung administration. Det er dem vi kalder ”IT-klubpakken”.

Ovenfor har vi skitseret, hvordan vi gennem et forløb kan hjælpe jer med at få sat det hele op, så I får maksimalt udbytte af systemerne. I kan dog også booke ét eller et par af kurserne.


Uddannelsens opbygning

Klubbens IT-værktøjer er delt op i tre moduler. Det anbefales at følge modulrækken kronologisk, for at opnå det bedste udbytte for hele klubben. Det er dog også muligt at booke kurserne separat, hvis I ønsker det.

Kurserne kan bestilles i KlubOffice (menuen Uddannelse > Bestil klubkursus), via kursussøgning eller ved at kontakte din lokalunion.

Kurserne er:

Modul 1: Introduktion til IT Klubpakken

Modul 2: KlubOffice opsætning og struktur

Modul 3.1: KlubOffice-økonomi (herunder automatiske kontingenter)

Modul 3.2: KlubCMS (klubbens hjemmeside)

Modul 3.3: KampKlar


Afvikling

Alle kurserne afvikles som udgangspunkt hos jer i klubben, eller online. Hvis I ønsker det, kan hele eller dele af forløbet afvikles hos lokalunionen. 

Kurserne kan bookes i hele landet, og der er ikke begrænsning på antal deltagere.

Alle deltagere vil få et kursusbevis i KlubOffice, så klubben altid kan se, hvem der har gennemført de enkelte moduler.