Fodboldens Corona-regler

Siden er senest opdateret den 25. maj 2020 kl. 08.30

 

Myndighederne har åbnet for, at der kan spilles fodbold under særlige retningslinjer. Disse kalder vi ’Fodboldens Corona-regler’. Grundet de mange opdateringer fra myndighederne i denne tid er 'Fodboldens Corona-regler' under løbende forandring.

Læs seneste version af protokollen om 'Fodboldens Corona-regler' fra den 13. maj 2020 her:


Plakat og video

Der er lavet en grafik for 'Fodboldens Corona-regler'. Den kan downloades i A3-format til print her eller i A4-format til print her.

Se også denne video:

 


Spørgsmål og svar om Fodboldens Corona-regler

Vi modtager helt forståeligt løbende mange spørgsmål til retningslinjerne og til protokollen for 'Fodboldens Corona-regler'. 

Vi har samlet mange af spørgsmålene i nedenstående FAQ, som løbende vil blive opdateret.

 

FAQ til protokollen for 'Fodboldens Corona-regler'

Har DBU en hotline, hvor vi kan stille spørgsmål, søge råd og vejledning?+

Vi opfordrer jer til at sende en mail til jeres lokalunion med jeres spørgsmål. Skriv til enten:

info@dbujylland.dk

info@dbufyn.dk

info@dbusjaelland.dk

info@dbukoebenhavn.dk

info@dbulolland-falster.dk

info@dbubornholm.dk

 

Har du konkrete spørgsmål til overholdelsen af forsamlingsforbuddet, beder vi dig kontakte det lokale politi direkte.

Hvornår må vi starte?+

Fodboldklubberne har fået lov at genåbne under de særlige regler fra den 12. maj 2020, hvor Kulturministeriets seneste retningslinjer er dateret fra.

SKAL vi åbne?+

Det er bestyrelsen i den enkelte klub, der bestemmer, om man vil starte træningen op under de særlige corona-regler. Hvis I ikke ønsker at tage ansvaret for at leve op til alle retningslinjerne og anvisningerne, er I som bestyrelse helt frie til at holde klubben lukket.

Klubben skal holde sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikre, at klubbens aktiviteter lever op til disse, når der startes op.

Hvad betyder det, at der skal skiltes med 'Fodboldens Corona-regler'?+

Retningslinjerne fra DIF og DGI siger, at der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene. Derfor skal Fodboldens Corona-regler hænges op. Dem finder du linket til ovenfor.
I er derudover også velkomne til at hænge Sundhedsstyrelsens plakat med gode råd til udendørs idræt op. Den findes her.

Hvorfor skal der være en corona-vejleder på anlægget?+

Corona-vejlederen skal have ekstra godt styr på fx Fodboldens Corona-regler og skal kunne hjælpe og vejlede trænerne.

Kan ungdomstrænere (under 18 år) have ansvaret for en gruppe på ni spillere?+

Ja.

I ’Fodboldens corona-regler’ står der, at en gruppe må bestå af maksimalt ni spillere, og at der altid skal være enten en træner eller en voksen sammen med gruppen.

En ungdomstræner på fx 15 år må derfor gerne træne en gruppe på ni børn.

Hvad betyder det, at vi skal monitorere, hvem der deltager i træningen?+

Det betyder, at klubben skal vide, hvem der træner sammen med hvem. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.

Må vi åbne vores klubhus?+

Der må ikke åbnes for socialt samvær i klubhuset. Der må dog godt åbnes for administrativt arbejde.

Der må fx godt holdes bestyrelsesmøde i klubhuset, så længe der ikke er koblet sociale aktiviteter til. Dette er ifølge DIF & DGI’s opdaterede retningslinjer.

Vi opfordrer dog fortsat til, at møder så vidt muligt holdes online – eller alternativt udendørs.

Hvis det er nødvendigt at mødes fysisk, så bør følgende overholdes:

  • Lokalet bør være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum to meters afstand
  • Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i mødelokalet
  • Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning.
  • Undgå at give hånd eller have fysisk kontakt, når I mødes – og følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger

Og som med alle andre aktiviteter skal forsamlingsforbuddet overholdes, og sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges.

 

Opdatering 25.05.20:
DIF's anbefalinger er, at kantiner, cafeteriaer, restauranter mv. der er drevet professionelt af forpagtere, af lønnede eller af frivillige, og som kan overholde de gældende retningslinjer for restauranter, caféer og værtshuse (se reglerne her), godt kan åbnes.
Foreningerne skal selvfølgelig være opmærksomme på, at det i mange tilfælde er dem, som er ansvarlige for, at retningslinjerne overholdes. Det er vigtigt, at en eventuel åbning sker efter dialog med kommunen og den eventuelle facilitetsejer.

Salg fra cafeer og kantiner forudsætter stadig, at klublokaler kan holdes lukkede, så der ikke kan foregå sociale aktiviteter før og efter træning.
Hvis et klublokale har både et cafeteria og et areal til sociale aktiviteter, så er det kun cafeteriaet der kan åbnes. Hertil skal der være ekstra opmærksomhed på overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Må omklædnings- og badefaciliteter åbnes?+

Omklædningsrum og badefaciliteter må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse og lignende.

Må vi åbne for adgang til toiletfaciliteter?+

Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Toiletterne skal rengøres hyppigt, og der skal være sæbe og sprit tilgængeligt.

Må vi have kropskontakt under træningen?+

Fodbold må gennemføres med fysisk kontakt, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Der skal være tale om sporadisk kropskontakt.

Unødig kropskontakt som fx gruppekram og highfives er ikke tilladt.

Må der arrangeres kampe/turneringer/stævner og lignende?+

Nej, der må udelukkende igangsættes træningsrelaterede aktiviteter og småspil herunder er 3 vs 3 eller 4 vs 4 dog tilladt.

Der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lignende på tværs af foreninger eller i egen forening.

Må grupperne rotere bane undervejs i træningen?+

Nej.

Der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen, og grupperne må heller ikke skifte bane undervejs i træningen. Hver gruppe skal have deres helt egen afmærkede bane og blive der under hele træningen.

Kan spilleren skifte gruppe fra gang til gang? Kan man være med i en gruppe om tirsdagen og en anden gruppe om torsdagen?+

Vi opfordrer til, at de samme personer træner sammen hver gang, hvis det er muligt.

Dette gør det nemmere for foreningerne at monitorere.

Hvorfor må der være samme antal spillere på en 5-mandsbane som på en 11-mandsbane?+

Forsamlingsforbuddet siger 10 personer pr. afmærkede bane. Det betyder altså, at der kun må være 10 personer på en afmærket 11-mandsbane, ligesom der må være 10 personer på en afmærket 5-mandsbane.

Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.

Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere 

spillere i gang med at træne under retningslinjerne.

Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner. Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

Hvorfor skal der være to meters afstand mellem hver bane?+

For at overholde forsamlingsforbuddet skal der være en tydelig afgrænsning af hver enkelt bane, og der skal være en ”buffer-zone” på to meter imellem to baner, for ellers anses de som et samlet område, hvor der kun må være 10 personer samlet.

Kan en målmand blive trukket ud af en træningsgruppe og derefter komme tilbage igen?+

Der må være maks. 10 personer på en bane. Hvis man gerne vil lave særlig målmandstræning, tæller både målmanden og målmandstræneren med i gruppen på 10 personer (som maksimalt kan bestå af otte andre, syv spillere og en træner til dem). Målmanden og målmandstræneren skal blive på gruppens bane eller have deres helt egen bane. Der må ikke fx trækkes en målmand ud fra en gruppe, der så kommer over på en anden gruppes bane og laver målmandstræning med en anden målmand og målmandstræner der.

Må der laves hovedstød?+

Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.

Må man røre bolden med hænderne?+

Det anbefales, at boldkontakt med hænderne, fx indkast, begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.

Hvordan planlægger vi bedst de forskellige holds træninger?+

Vi anbefaler, at I laver forskudte træningstidspunkter, så større forsamlinger ved skifte undgås.

Må vi bruge fælles bolde?+

Der må bruges fælles bolde under træningen, så længe det kun er i den enkelte træningsgruppe. Bolde og kegler må ikke deles mellem flere træningsgrupper under samme træningssession. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og vaskes eller afsprittes før og efter træningen samt så hyppigt som muligt under aktiviteten (ifølge retningslinjerne fra Kulturministeriet).

Husk, at det kun er træneren, der må have adgang til boldrum, og at vedkommende alene skal tage bolde og kegler ud.

Skal bolde, kegler mv. vaskes i varmt vand?+

Det gør ingen forskel, om man vasker bolde og kegler mv. af i koldt eller varmt vand.

Må vi bruge overtræksveste?+

Ja, men de skal vaskes efter brug, inden nogen andre bruger dem.

Hvis en spiller bliver skadet, f.eks. vrikker op på foden, hvad gør man så i forhold til afstandskrav m.v.? Må man hjælpe spilleren op, eller bære vedkommende, hvis det f.eks. er et barn?+

Ja, man må gerne hjælpe spilleren op eller bære vedkommende. Dem der bærer dem, skal blot huske at vaske hænder eller bruge håndsprit bagefter.

Må personer i risikogruppe deltage i træningen?+

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.

Er du i tvivl, så se coronasmitte.dk

Hvad sker der, hvis en person får symptomer på Covid19?+

Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”. Se mere om anbefalingerne til ’nære kontakter’ her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Må vi spille på vores multibane, så længe vi overholder, at der kun er 9 spillere og 1 træner/voksen på den?+

Fodboldens Corona-regler anviser, at de baner, der bruges til coronafodboldtræninger, som minimum er 5-mandsbaner (40 x 30 meter). Hvis multibanen er mindre end dette, kan vi ikke anbefale, at den bruges til coronafodboldtræning med mindre I har fået godkendelse af det lokale politi til dette.

 

Et væsentligt forhold ved Corona-fodboldtræningen er, at forsamlingsforbuddet skal overholdes. Det kræver, at klubben nøje opdeler sit anlæg. Læs om anbefalingerne hertil i protokollen oven for og se nedenstående grafik for bane-anbefaling:

 

Corona Baner 12.05.20