Hvordan starter jeg en ny klub

Her kan du se hvordan du starter en ny fodboldklub og bliver medlem af DBU København? Krav til foreningens vedtægter

Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

1. Foreningens formål
2. Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
4. Foreningens hjemsted
5. Betingelse for medlemskab
6. Tegningsret for foreningen
7. Procedure for vedtægtsændringer
8. Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

Til unionskontoret skal fremsendes

Foreningens vedtægter/love.

  • Budget for kommende år.
  • Oplysning om klubbens bestyrelse med angivelse af adresser, telefonnumre samt e-mailadresser.
  • Minimum 5 personer, dog altid formand, kasserer og modtager af klubbens post og anden
  • korrespondance (postadresse).
  • Oplysning om evt. dispositionsret over bane- og omklædningsfaciliteter.
  • Oplysning om klubbens navn og spilledragt/farver.

Ansøgningsskema

DBU København forbeholder sig ret til pba. af mangler jf. ovenstående at afvise ansøger.

Klubben kan få stillet hjemmebane til rådighed af DBU København, dog kun således at klubben kan afvikle sine turneringskampe.

DBU København forbeholder sig ret til at afvise ansøger grundet manglende banetider.

DBU København forbeholder sig til ret til at afvise ansøger grundet klubbens navn.

DBU København kan ikke påtage sig at sikre klubben baner til afvikling af træning.

DBU København kan på ingen måde drages til ansvar for manglende baneforhold.

Klubbernes årlige kontingent til DBU København andrager p.t. kr. 2.000.

Samtidig hermed skal et depositum på kr. 3.000 fremsendes. Depositum refunderes til klubben efter 5 års turneringsdeltagelse.

Ønsker klubben alene medlemskab for at opnå deltagelse i DBU Københavns Futsal-turnering reduceres depositum hhv. kontingent med 50 %.

Ønsker klubben alene medlemskab for at opnå deltagelse i DBU Københavns 7:7 turnering kan dispensation opnås efter godkendelse af DBU Københavns bestyrelse. Depositum og kontingent reduceres med 50 %.

Herudover skal der betales et turneringsgebyr pr. hold fastsat af DBU Københavns bestyrelse.

Ansøgning skal være unionskontoret i hænde inden 1. december for at komme i betragtning til forårets turnering.

Ansøgning skal være unionskontoret i hænde inden 1. maj for at komme i betragtning til efterårets turnering.