Temakurser

Du kan vedligeholde og udbygge dine dommerfærdigheder med DBU's gratis temakurser à hver tre timers varighed.

Formål:

Kurserne, der bygger på din praktiske erfaring som dommer, har til formål at give dig yderligere værktøjer til at forbedre dine forudsætninger for at dømme seniorkampene på lokalunionsniveau.

Målgruppe:

Dommere med nogle sæsoners erfaring, som primært ønsker at dømme seniorkampe.

Optagelseskriterier:

DBU Dommerkort

Kursusbeskrivelse:

DBU Temakurserne indeholder nedenstående emner – modulopbygget af tre timers varighed - som kan gennemføres enkeltvis eller følges i fleksibel rækkefølge:

  • Spillestil og dommerens placering
  • Den erfarne linjedommer
  • Dommer i vanskelige kampe

Varighed og forløb:

3 timers moduler.

Kurserne kan enten gennemføres på hverdagsaftener eller en weekenddag. Vi anbefaler ikke, at man gennemfører flere kurser på samme dag.

Dato/periode/undervisningssted:

DBU's lokalunioner udbyder temakurserne

Pris:

Kurset er gratis, men der kan forekomme opkrævning i forbindelse med forplejning.

Tilmelding:

Søg efter kurset her eller kontakt din lokalunion for nærmere information om næste kursus.