Stiger kontingentet for min klub under DBU Bredde Øst?

Alle klubberne i de fire lokalunioner skal betale det samme medlemskontingent i 2021 som de gør i 2020 (undtagen almindelig indeksregulering). 

Som det er lige nu ligger prisen for årskontingent i de fire lokalunioner mellem 1500 kr. og 2000 kr. pr år.  

I DBU Bredde Øst harmoniseres priserne således, at kontingentet fra 2022 bliver ens for alle klubber øst for Storebælt. I 2022 er kontingentet sat til at koste 2.000 kr. årligt pr. klubhvilket er det samme som en klub i DBU København betalte i 2020. 
 

Bliver det dyrere at deltage i turneringer i DBU Bredde Øst?
Alle klubberne i de fire lokalunioner skal betale det samme for de enkelte holdtilmeldingsgebyrer i 2021 som de gør i 2020 (undtagen almindelig indeksregulering). 

Der er i dag regionale forskelle med DBU Sjælland som den dyreste lokalunion og DBU Bornholm som den billigste. 

Priserne på alle fællesrækker er allerede harmoniseret. Ligesom det gælder kontingentet for medlemskab af DBU Bredde Øst, så bliver holdtilmeldingsgebyrer i perioden 2022 til 2024 også harmoniseretnye fælles turneringer vil blive de første 

 
Bliver prisen på bøder og gebyrer sat op? 
Alle klubberne i de fire lokalunioner skal betale det samme for bøder og gebyrer i 2021 som de gør i 2020 (undtagen alm. indeksregulering). 

Bøderne er allerede i dag på mange områder identiske, mens gebyrerne (udtrækning, flytning af kampe etc.) er meget forskellige og afhængige af lokale procedurer, kommunale forhold og andre forhold. Gebyrer og afgifter betinget af eksterne faktorer kan undtages fra dette princip.  

De første tiltag mod fælles gebyrer kan først ske fra 2022 med henblik på fuld harmonisering med udgangen af 2024. 
 

Fra hvornår gælder de nye priser i DBU Bredde Øst? 
De nye priser og gebyrer for DBU Bredde Øst skal aftales senest i 2022 og skal via overgangsordninger være implementeret på alle områder i 2024. 

 
Hvad med omkostninger og gebyrer til IT? 
Uanset om reformen vedtages eller ej, vil I i den kommende periode opleve stigende priser på DBU’s IT services. Det skyldes dels at der gennem flere år er udviklet mange nye services (f.eks. automatisering af klubskifter) uden at priserne er steget, at der ikke har været de forventede kommercielle indtægter fra IT-aktiviteterne og at vedligeholdelsesudgifterne stiger med antallet af services, der tilbydes. Der vil komme særskilt information herom senere.  

Læs mere om økonomien i DBU Bredde Øst. 

Januar 2021
TILBAGE TIL POPULÆRUDGAVEN