Reformforslag

DBU Bredde er en landsdækkende forening med et repræsentantskab og en bestyrelse. DBU Breddes medlemmer er i dag de seks lokalunioner. Hvis den samlede reform af DBU Bredde vedtages, så vil DBU Bredde fremover få to medlemmer - DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst. 

En fusion af de fire nuværende lokalunioner, DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland til ”DBU Bredde Øst” og en fusion af DBU Fyn og DBU Jylland til ”DBU Bredde Vest” indgår i den samlede reform af DBU’s breddefodbold-organisation, DBU Bredde.

Fusionen træder i kraft d. 1. juli 2021, hvis 1) alle DBU’s seks lokalunioner godkender en fusion på de aftalte vilkår og med den samlede reform som ramme, 2) DBU Breddes repræsentantskab godkender samarbejdsaftale inkl. lovændringer, og 3) DBU’s repræsentantskab godkender ændringer i DBU’s love.

I øjeblikket er bilagene ved at blive opdateret, så de kan blive vedlagt til orientering på lokalunionernes repræsentantskabs- og delegeretmøder januar/februar 2021. Medio december vil du kunne finde de opdaterede bilag her på siden. 

Her kan du læse introduktionen til reformforslaget "DBU Bredde i fremtiden" 

Aftalegrundlag