Organisationsdiagram

NUVÆRENDE ORGANISATION

1. Nuværende Org.Diagram

DBU BREDDE ØST ORGANISATION

2. Efter Reform Org.Diagram

Miniordbog 

DBU Bredde er den overordnede betegnelse for DBU Bredde repræsentantskab, bestyrelse og underliggende organer.

DBU Bredde repræsentantskab er den øverste myndighed i DBU Bredde og består af 78 mandater. DBU Bredde Øst forventes i en ny organisation at få 31 mandater (det er 6 færre end i dag) og DBU Bredde Vest 47 mandater.

DBU Bredde bestyrelse vil bestå af 7 medlemmer. 4 fra DBU Bredde Vest og 3 fra DBU Bredde Øst. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.


DBU Bredde Øst er den overordnede betegnelse for:

DBU Bredde Øst repræsentantskab
DBU Bredde Øst bestyrelse
DBU Bredde Øst administration
DBU Bredde Øst fællessekretariat
Fagudvalg, faggrupper, ad hoc-udvalg, klubnetværk og interessegrupper.

DBU Bredde Øst får én overordnet direktør (Kristoffer Okholm Naut), og fire lokale kontorer (Rønne, Nykøbing Falster, Roskilde og København) med administrative ledere, der refererer til direktøren.

DBU Bredde Øst repræsentantskab med det årlige repræsentantskabsmøde også kaldet delegeretmøde er øverste myndighed i DBU Bredde Øst. Desuden afholdes mindst et ekstra årsmøde, som supplement til delegeretmødet. 

DBU Bredde Øst bestyrelse vil bestå af 9 medlemmer, der vælges ved direkte valg på det årlige delegeretmøde, hvor alle medlemsforeninger har stemmeret. I overgangsordningen er Bornholm og Lolland Falster allerede repræsenteret med 1 medlem hver.

DBU Bredde Øst administration er en samlet betegnelse for hele Øst administrationen, som vil bestå af de før nævnte fire lokale kontorer samt fællessekretariatet.

DBU Bredde Øst fællessekretariat håndterer administrative fællesopgaver og servicerer DBU bredde Østs bestyrelse.

Fagudvalgene sammensættes af 6-8 medlemmer afhængigt af opgave. Alle interesserede fra fodboldklubberne får mulighed for at søge ind som medlem. Fagudvalgenes opgave er at rådgive bestyrelsen og derfor er bestyrelsen ikke repræsenteret i fagudvalg.

Faggrupper er niveauet under fagudvalg.

Ad hoc-udvalg nedsættes efter behov / emne, og nedlægges når arbejdet eller formålet med ad-hoc udvalget er afsluttet 

Klubnetværk er netværk mellem klubber, der ligger i samme geografiske område. Her er der mulighed for at beslutte fælles tiltag for fodbolden lokalt, fx lokale turnering- og stævnetilbud og lokale uddannelsestilbud. Klubnetværk er også klubbernes talerør ind i organisationen.

Interessenetværk dannes på tværs af geografi og har en fælles interesse som omdrejningspunkt fx klubber i storbyen, ét-hold-klubber, klubber i vandkantsområder, med pigefodbold, futsal etc.

 

Januar 2021
TILBAGE TIL POPULÆRUDGAVEN