Kan vi stadig have en formandsklub, ungdomsformandsklub og netværk?

Det korte svar er ja, hvis klubberne ønsker det.  


Klubnetværk og interessenetværk får en central placering i den nye fælles organisation. 

 Sammensætningen af lokale klubnetværk vil ske med udgangspunkt i klubbernes ønsker og med udgangspunkt i de eksisterende geografiske netværk, som fungerer godt i dag.  

Dialogen med klubberne igangsættes, når en reform er vedtaget, så sammensætningen kan være afklaret, når DBU Bredde Øst træder i kraft.  

Administrationen, herunder klubrådgiverne, udfører opgaven i samråd med klubberne og bestyrelsen. Administrationen tager ligeledes initiativ til dialog med klubberne om, hvilke interessenetværk der skal bibeholdes.  

Nye interessenetværk vil forventelig opstå løbende via dialog mellem klubberne og DBU Bredde Østs politiske, faglige og administrative niveau. Interessenetværk er uafhængige af geografi, og en klub kan deltage i alle de interessenetværk, klubben finder relevante. Eksempler på interessenetværk: Netværk for de største klubber i Østdanmark, klubber i storbyen, ét-holds-klubber, klubber i vandkantsområder, klubber med pigefodbold, klubber med futsal og klubber i én specifik kommune, som ønsker at sætte fokus på deres kommunesamarbejde. 

Læs mere om organiseringen af klubnetværk og interessenetværk i Samspilsnotatet. 

 

Januar 2021
TILBAGE TIL POPULÆRUDGAVEN