Hvorfor skal vi have en fusion med en ny reform?

Ambitionen med reformen er kort sagt at styrke breddefodbolden både lokalt og nationalt.


Reformtankerne begyndte tilbage i 2015, hvor DBU besluttede at kigge vores over 100 år gamle lokalunioner og vores snart 50 år gamle fælles organisation ”DBU Bredde” (tidligere Foreningen af Lokalunioner) efter i sømmene for at se, hvordan en organisationsændring kunne gavne udviklingen af dansk breddefodbold.

Dette skete samtidigt med og som en del af den ny Breddeaftale med DBU.  Breddeaftalen betød, at DBU gav lokalunionerne mere ansvar og større indflydelse indenfor især børne- og ungdomsfodbold, klubrådgivning og breddeuddannelse – og der kom et større fokus på klubudvikling og medlemsrekruttering. En af betingelserne i Breddeaftalen var også som nævnt, at Breddefodboldens organisationen skulle moderniseres.

Resultatet af arbejdet med en mere moderne udgave af breddeorganisationen er Reformforslaget.


Breddefodbolden vil gennem den nye organisation gerne være med til at præge fremtiden for dansk fodbold og have en stærkere stemme i DBU. Vi vil gerne sikre, at Breddefodbolden får mere indflydelse på de beslutninger som træffes idrætspolitisk, og vi vil gerne være på forkant med udviklingen. 

Det tror vi på bliver mere realistisk ved at samle kræfterne i stedet for at bruge energi på at kæmpe de indbyrdes kampe – eller lave det samme arbejde flere steder. 

En samling af kræfterne vil betyde, at vi frigiver energi til at gå forrest i udviklingen af fodbolden i Danmark til gavn for vores klubber, således at de i endnu højere grad kan tiltrække og fastholde medlemmer i fodboldsporten, og vi samtidig kan servicere klubberne bedre.

Derfor foreslås at DBU København fusioneres ind i DBU Bredde Øst for at samle Breddefodbolden i Østdanmark, og dermed forsvinder DBU København som selvstændig enhed.

Men samtidigt gives der nye muligheder for, at de københavnske klubber skaber en fleksibel organisation, der får mulighed for at beslutte og drive lokale aktiviteter med udgangspunkt i lokale forhold og prioriteter.

Så samtidig med at vi fusionerer kræfter og organisation for bedre at kunne tale med en stemme overfor samarbejdspartnere – så giver vi mulighed for, at klubberne kan danne en fleksibel lokal organisation med beslutningskompetence.

 

Januar 2021
TILBAGE TIL POPULÆRUDGAVEN