Bold & Bevægelse


Bold & Bevægelse er et træningstilbud, som klubberne kan introducere for børn i alderen 2 til 4 år.  

”Bold & Bevægelse” er et nyt træningstilbud, som er målrettet børn mellem 2 og 4 år og deres forældre.

Bold & Bevægelse skal hjælpe den enkelte fodboldklub med at tiltrække de yngste børn og deres forældre. Træningstilbuddet har til formål at inspirere til en ny og sjov måde at træne de yngste børn.

Tilbuddets tilhørende materiale indeholder øvelser og lege, der er tilpasset børnenes motoriske alder, og samtidigt sikrer det, at børnene bliver taget med ind i sjove og spændende legeuniverser i løbet af træningen. I udviklingen af tilbuddet er der gjort meget ud af at tilbyde klubberne noget helt konkret materiale, som de kan gå ud og bruge på banerne.

Din klub får
-Mulighed for at rekruttere børn fra målgruppen
-Mulighed for at skabe et miljø for målgruppen, hvor der fokuseres på motoriske lege med og uden bold
-Et hæfte med udførlig beskrivelse af hvert enkelt legeunivers
-Et detaljeret program til gennemførsel af hvert univers – indlagt velkomst
-Plakat til markedsføring overfor målgruppen. (Eventuelt til ophængning i lokale børnehaver.)

En instruktionsmanual skal hjælpe klubbernes trænere

At føre børnene ind i universer kan være en svær kunst i sig selv, og derfor introduceres der en instruktionsmanual sammen med konceptet, som indeholder tips og vejledning til træneren. Du kan finde instruktionsmanualen til Bold & Bevægelse og læse mere om tilbuddet og de forskellige universer nedenfor.  

Som led i den videre udvikling af træningstilbuddet opfordrer vi desuden alle klubber til at udfylde kontaktformularen, så vi har mulighed for at søge viden og følge opstarten af Bold & Bevægelse i jeres klub.

Download manual til Bold & Bevægelse
Download plakat

For mere information bedes du skrive til boldogbevaegelse@dbu.dk