Kalenderen bliver løbende opdateret. 

Begivenheder, som endnu ikke er fastsat:

 

DBU C1 træner uddannelse i feberuar/marts måned

DBU C1 træner uddannelse i maj/juni måned

For mere information kontakt Anja Lethin, anko@dbukoebenhavn.dk