Landsdækkende turneringer

Cirkulærer

Cirkulære - nr. 54 (2010)
Kontrakter uden reelt indhold

Cirkulære - nr. 55 (2010)
Kontraktfodbold i overbygninger

Cirkulære - nr. 56 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 71

Cirkulære - nr. 57 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 84

Cirkulære - nr. 58 (2010)
Renteberegning ved udestående løn

Cirkulære - nr. 59 (2010)
Divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed

Cirkulære - nr. 60 (2010)
Misligholdelse af spillerkontrakter

Cirkulære - nr. 61 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 90


Cirkulære - nr. 62 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 91


Cirkulære - nr. 64 (2010)
Registrering af kontraktklubber i Erhvervs- og Selskabssstyrelsen

Cirkulære - nr. 65 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 80

Cirkulære - nr. 66 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 81

Cirkulære - nr. 67 (2010)
Beskyttelse af spillere under 15 år

Cirkulære - nr. 68 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 79 og siden cirkulære 83

Cirkulære - nr. 69 (2010)
Klubber i restance

Cirkulære - nr. 70 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89


Cirkulære - nr. 71 (2011)
Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling

Cirkulære - nr. 72 (2011)
Gebyrer i civile voldgiftssager

Cirkulære - nr. 73 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 86


Cirkulære - nr. 74 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 76 og siden cirkulære 78

Cirkulære - nr. 75 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 82 og siden cirkulære 87

Cirkulære - nr. 76 (2012)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 78 

Cirkulære - nr. 77 (2012)
Ændring af holdnavn

Cirkulære - nr. 78 (2013)
Fusioner og overbygninger

Cirkulære - nr. 79 (2013)

Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 83


Cirkulære - nr. 80 (2013)
Økonomiske mindstekrav 
- Indberetningskema  

Cirkulære - nr. 81 (2013)
DBU's reglement for spilleragenter
- Eksamensprocedure
- Adfærdskodeks for spilleragenter
Agentaftale - spiller - dansk
Agentaftale - klub - dansk
Agentaftale - spiller - engelsk
Agentaftale - klub - engelsk
Agentaftale - spiller - fransk
Agentaftale - klub - fransk

Cirkulære - nr. 82 (2014)

Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 87


Cirkulære - nr. 83 (2014)
Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling og fordeling af solidaritetsbetaling

Vejledning - kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber 

Beregning af solidaritetsbidrag

Spillerpas 

Cirkulære - nr. 84 (2014)

Helbredsundersøgelse

Samtykkeerklæring 


Cirkulære - nr. 85 (2014) 
Reklame på spilledragten 

Cirkulære - nr. 86 (2014)
Forbud mod manipulation af fodboldkampe og tilsvarende uetisk adfærd


Cirkulære - nr. 87 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 92


Cirkulære - nr. 88 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89


Cirkulære - nr. 89 (2014)
Revideret standardspillerkontrakt mv.
- Standardspillerkontrakt - dansk 

- Standardspillerkontrakt - engelsk 

Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - dansk  

Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - engelsk  

Mindsteløn efter overenskomsten 

Cirkulære - nr. 90 (2014)
Leje af kontraktspillere
Lejeaftale - dansk 

- Lejeaftale - engelsk 


Cirkulære - nr. 91 (2014)
Ophør af spillerkontrakt efter gensidig aftale
Aftale om ophør af spillerkontrakt - dansk 

Aftale om ophør af spillerkontrakt - engelsk 


Cirkulære - nr. 92 (2015)

Regler for overførsel af spillercertifikater


Cirkulære - nr. 93 (2015)
Reglement for mellemmænd
- Mellemmandserklæring for mellemmandsvirksomhed drevet i personligt regi 

Mellemmandserklæring for mellemmandsvirksomhed drevet i selskabsform 

- DBUs standardrepræsentationsaftale for spillerrepræsentation 

DBUs standardrepræsentationsaftale for klubrepræsentation 

- Prøveprocedure 

 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook