Landsdækkende turneringer

Cirkulærer

Cirkulære - nr. 54 (2010)
Kontrakter uden reelt indhold

Cirkulære - nr. 55 (2010)
Kontraktfodbold i overbygninger

Cirkulære - nr. 56 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 71

Cirkulære - nr. 57 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 84

Cirkulære - nr. 58 (2010)
Renteberegning ved udestående løn

Cirkulære - nr. 59 (2010)
Divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed

Cirkulære - nr. 60 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 95

Cirkulære - nr. 61 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 90

Cirkulære - nr. 62 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 91

Cirkulære - nr. 64 (2010)
Registrering af kontraktklubber i Erhvervs- og Selskabssstyrelsen

Cirkulære - nr. 65 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 80

Cirkulære - nr. 66 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 81 og siden af cirkulære 93

Cirkulære - nr. 67 (2010)
Beskyttelse af spillere under 15 år

Cirkulære - nr. 68 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 79, dernæst af cirkulære 83 og siden af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 69 (2010)
Klubber i restance

Cirkulære - nr. 70 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89

Cirkulære - nr. 71 (2011)
Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling

Cirkulære - nr. 72 (2011)
Gebyrer i civile voldgiftssager

Cirkulære - nr. 73 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 86

Cirkulære - nr. 74 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 76 og siden cirkulære 78

Cirkulære - nr. 75 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 82, dernæst af cirkulære 87 og siden af cirkulære 92

Cirkulære - nr. 76 (2012)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 78 

Cirkulære - nr. 77 (2012)
Ændring af holdnavn

Cirkulære - nr. 78 (2013)
Fusioner og overbygninger

Cirkulære - nr. 79 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 83 og siden af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 80 (2013)
Økonomiske mindstekrav 
- Indberetningskema  

Cirkulære - nr. 81 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 93

Cirkulære - nr. 82 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 87 og siden af cirkulære 92

Cirkulære - nr. 83 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 84 (2014)
Helbredsundersøgelse
Samtykkeerklæring 

Cirkulære - nr. 85 (2014) 
Reklame på spilledragten 

Cirkulære - nr. 86 (2014)
Forbud mod manipulation af fodboldkampe og tilsvarende uetisk adfærd

Cirkulære - nr. 87 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 92

Cirkulære - nr. 88 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89

Cirkulære - nr. 89 (2014)
Revideret standardspillerkontrakt mv.
- Standardspillerkontrakt - dansk 
- Standardspillerkontrakt - engelsk 
Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - dansk  
Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - engelsk  
Mindsteløn efter overenskomsten 

Cirkulære - nr. 90 (2014)
Leje af kontraktspillere
Lejeaftale - dansk 
- Lejeaftale - engelsk 

Cirkulære - nr. 91 (2014)
Ophør af spillerkontrakt efter gensidig aftale
Aftale om ophør af spillerkontrakt - dansk 
Aftale om ophør af spillerkontrakt - engelsk 

Cirkulære - nr. 92 (2015)
Regler for overførsel af spillercertifikater

Cirkulære - nr. 93 (2015)
Reglement for mellemmænd
- Vejledning 
- Mellemmandserklæring for mellemmandsvirksomhed drevet i personligt regi 
Mellemmandserklæring for mellemmandsvirksomhed drevet i selskabsform 
- DBUs standardrepræsentationsaftale for spillerrepræsentation 
DBUs standardrepræsentationsaftale for klubrepræsentation 
- Prøveprocedure 
DBU Regulations Governing Intermediaries
- Intermediary Declaration (Sole Trader) 
- Intermediary Declaration (Company) 
- DBU standard representation contract for player representation 
- DBU standard representation contract for club representation   

Cirkulære - nr. 94 (2015)
Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling, fordeling af solidaritetsbetaling og tredjemandsrettigheder
 - Vejledning - kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber 
 - Beregning af solidaritetsbidrag
 - Spillerpas 

Cirkulære - nr. 95 (2015)
Disciplinære sanktioner som følge af en klubs misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for en spiller eller en anden klub og ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse
 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook