Love & regler

§ 3 - Spillernes antal

Antal spillere

En kamp spilles af to hold, som hver består af højst 11 spillere. En af disse skal være målmand. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere.

Antal udskiftninger

Turneringskampe

Der kan indsættes op til 3 reserver i en kamp, som spilles efter turneringsregler.

Turneringsreglerne skal angive, hvor mange reserver der må opgives, fra 3 til højest 12.


Andre kampe

I A-landskampe kan der indsættes op til 6 reserver.

I alle andre kampe kan der indsættes flere end 6 reserver, forudsat at

 • de to hold er enige om et maksimumantal
 • dommeren er underrettet før kampen.

Hvis dommeren ikke er underrettet, eller holdene ikke er blevet enige før kampen, kan der højst tillades 6 reserver.


Procedure ved udskiftning

I alle kampe skal navnene på reserverne opgives til dommeren før kampens begyndelse. Reserver, hvis navne ikke er opgivet, må ikke deltage.

Når en spiller skal udskiftes med en reserve,skal følgende betingelser være opfyldt:

 • enhver ønsket udskiftning skal meddeles dommeren, før den finder sted
 • en reserve må træde ind på banen, efter at den udskiftede spiller har forladt den, og efter at dommeren har givet ham tegn
 • en reserve må kun træde ind på banen under en standsning i spillet og kun ved midterlinjen
 • en udskiftning er foretaget, når reserven træder ind på banen
 • fra det øjeblik er reserven at betragte som en spiller og den udskiftede som spillet uvedkommende
 • en udskiftet spiller må ikke mere deltage i kampen
 • alle reserver er underkastet dommerens myndighed, hvad enten de deltager i kampen eller ej.
   

Udskiftning af målmanden

Enhver anden spiller kan skifte plads med målmanden, hvis:

 • dommeren er underrettet, før skiftet finder sted
 • skiftet sker under en standsning i spillet.

Udskiftning før kampen

Hvis en navngiven reserve ved kampens start træder ind på banen i stedet for en navngiven spiller, og dommeren ikke er informeret herom

 • Tillader dommeren den navngivne reserve at deltage i kampen
 • Den navngivne reserve tildeles ikke nogen følgestraf
 • Antal tilladte udskiftninger fra holdet påvirkes ikke
 • Dommeren indberetter det skete til rette vedkommende.

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en reserve træder ind på banen uden dommerens tilladelse, skal:

 • spillet standses
 • reserven advares, vises det gule kort og forlade banen
 • spillet genoptages med indirekte frispark fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset, jfr. dog § 13.

Hvis en spiller skifter plads med målmanden, uden at dommeren har fået besked om skiftet, før det foretages, skal:

 • spillet fortsætte
 • de involverede spillere advares og vises det gule kort, næste gang bolden er ude af spil.

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf:

 • skal de involverede spillere advares og vises det gule kort.

Genoptagelse af spillet

Hvis dommeren standser spillet for at advare:

 • skal spillet genoptages med indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset, jfr. dog § 13.

Udviste spillere og reserver

En spiller, som er udvist inden kampens begyndelse, kan kun erstattes af en af de navngivne reserver.

En navngiven reserve, som bliver udvist før eller efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes.

 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook