Love & regler

§ 12 - Utilladelig spillemåde

Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel straffes således:

Direkte frispark

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller efter dommerens skøn begår én af følgende 7 forseelser på en måde, som er satset, hensynsløs eller med unødig stor kraft:

 • sparker eller forsøger at sparke en modspiller
 • spænder ben eller forsøger at spænde ben for en modspiller
 • springer på en modspiller
 • angriber en modspiller med skulderen
 • slår eller forsøger at slå en modspiller
 • puffer en modspiller
 • tackler en modspiller.

Der dømmes også direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende 3 forseelser:

 • holder en modspiller
 • spytter efter en modspiller
 • forsætligt spiller bolden med hånd eller arm (dette gælder ikke målmanden inden for eget straffesparksfelt).

Det direkte frispark skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog § 13.

Straffespark

Hvis en spiller på det forsvarende hold begår én af ovennævnte 10 forseelser inden for sit eget straffesparksfelt, dømmes straffespark. Straffespark kan dømmes, uanset hvor bolden befinder sig, blot den er i spil.

Indirekte frispark

Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en målmand inden for eget straffesparksfelt begår én af følgende 4 forseelser:

 • har kontrol over bolden med hænderne i mere end 6 sekunder, før han frigør den til spil
 • efter at have haft kontrol over bolden med hænderne og frigjort den til spil, rører bolden igen med hænderne, før den er rørt af en anden spiller
 • rører bolden med hænderne, efter at den forsætligt er sparket til ham af en medspiller
 • rører bolden med hænderne efter at have modtaget bolden direkte fra et indkast, udført af en medspiller.

Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en spiller efter dommerens skøn begår én af følgende 4 forseelser:

 • spiller på en måde, som er farlig
 • spærrer vejen for en modspiller
 • forhindrer målmanden i at frigøre bolden til spil fra hænderne.
 • begår nogen anden forseelse, som ikke er nævnt et andet sted i § 12, og for hvilken dommeren standser spillet for at advare eller udvise en spiller.

Det indirekte frispark skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog § 13.

Personlig straf

Det gule kort anvendes for at signalere, at en spiller, reserve eller udskiftet spiller er blevet advaret.

Det røde kort anvendes for at signalere, at en spiller, reserve eller udskiftet spiller, er blevet udvist.

Kun en spiller, reserve eller udskiftet spiller kan få vist det gule eller røde kort.

Dommeren har myndighed til at tildele følgestraffe fra det øjeblik han træder ind på banen og indtil han forlader banen, efter atkampen er slut.

En spiller, som begår en forseelse til advarsel eller udvisning, på eller uden for banen, mod en modspiller, medspiller, dommer, linjedommer eller enhver anden person, straffes efter forseelsens karakter.

Forseelser, der medfører advarsel

En spiller skal advares, hvis han begår én af følgende 7 forseelser:

 1. gør sig skyldig i usportslig opførsel
 2. ved ord eller handling protesterer
 3. gentagne gange overtræder spillets love
 4. forhaler en igangsættelse
 5. overtræder afstandsregel, når spillet genoptages efter frispark, hjørnespark eller indkast
 6. indtræder eller genindtræder i spillet uden dommerens tilladelse
 7. forsætligt forlader banen uden dommerens tilladelse.

En reserve eller udskiftet spiller skal advares, hvis han begår én af følgende tre forseelser:

 1. gør sig skyldig i usportslig opførsel
 2. ved ord eller handling protesterer
 3. forhaler en igangsættelse.

Forseelser, der medfører udvisning

En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han begår én af følgende 7 forseelser:

 1. gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt  
 2. gør sig skyldig i voldsom adfærd  
 3. spytter efter en modspiller eller enhver anden person  
 4. berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved forsætligt at spille bolden med hånden (dette gælder ikke målmanden i eget straffesparksfelt)  
 5. berøver en modspiller, der bevæger sig mod hans mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse, der skal straffes med frispark eller straffespark
 6. bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn  
 7. modtager sin anden advarsel i samme kamp.

En spiller, reserve eller udskiftet spiller, som er blevet udvist, skal forlade banen, det tekniske område og disses umiddelbare nærhed.
 

 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook