Økonomiregulativ

Vi beklager det uhensigtsmæssige design. Vi arbejder på en bedre løsning. Indholdet er dog gældende. Mvh. DBU København 17.07.19.

Kontingent og gebyr
Årskontingent 2.000,00
Dommerpåsætningsgebyr 60,00
Kampændringsgebyr/Flytning § 25 - se nedenfor 200,00
Kampændringsgebyr/Flytning § 25 - se nedenfor 400,00
Protestgebyr/ankegebyr 1000,00
Protestgebyr/ankegebyr i fællesrækker 1000,00
 IT værktøjer og support - årligt gebyr  
 0-99 medlemmer 375,00 
 100-299   1.000,00 
 300-499 1.625,00 
 500-799 2.625,00 
 800-999 3.500,00 
 1000-xx 4.125,00 
Københavnsk Fodbold - årligt gebyr:  
Klubber over 500 medlemmer  500,00 
Klubber mellem 100 og 500 medlemmer 300,00 
Klubber med under 100 medlemmer 200,00 

Indskud
DBU København turneringer  
11-mands 1/1 år 1.600,00
11-mands 1/2 år 800,00
8-mands 1/1 år 1120,00
8-mands 1/2 år 560,00
7-mands 1/1 år 1000,00
7-mands 1/2 år 500,00
5-mands 1/2 år 300,00
3-mands 1/2 år 185,00
Futsal 950,00
Pokalturneringen 200,00
Vinterbold 11-mands 600,00
Vinterbold 8-mands 500,00
Vinterbold 5-mands  400,00
Overbygningsrækker 1/2 år  1850,00
Fællesrækker 1/2 15250,00
Eftertilmeldingsgebyr 100,00
(Overbygningsrækker og Fællesrækker betaler ikke dommerpåsætningsgebyr). 
DIFs Forsikringsopkrævning (hvert halve år)
11-mands 2x 85,00
8-mands   2x 62,00
7-mands 2x 54,00
5-mands/Futsal 2x 39,00
3-mands 2x 23,00
Fællesrækker      2x 100                  
Klubbernes samlede udgifter pr. kamp for dommerpåsatte kampe udgør ca. i kr
90 minutters kampe 405,00
Old Boys med videre 374,00
80 minutters kampe 378,00
70 minutters kampe 352,00
60 minutters kampe 325,00
50 minutters kampe 299,00
40 minutters kampe 273,00

Bøder
Benyttelse af ikke spilleberettiget spiller. Pr. spiller 500,00
Urigtig eller ingen opgivelse af navn eller på holdkort. Pr. spiller 500,00
Manglende holdkort - Taberdømmes + bøde 200,00
Flytning af kampe med påsat DBU København dommer uden meddelelse til administrationen 500,00
Udtrækning af hold, bøde af samme størrelse som indskuddene  
Udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 200,00
Udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 1.000,00
Vinterbold - udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 (5mands 0 kr.) 100,00
Vinterbold - udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 (5mands 200 kr.)  500,00
Ikke rettidig "TAST SELV". Bøde pr. kamp 100,00
Hvis en klub forlader banen før tid, eller er årsag til at kampen afbrydes, dømmes klubben som taber af kampen og idømmes bøde på minimum 1.500,00
Manglende besvarelse af unionens skriftlige forespørgsler inden for den fastsatte tidsfrist. 300,00
Ikke rettidig indberetning af medlemstal til DIF

Bøden fordobles ved hver efterfølgende rykker.
500,00

 

 

Accept af kampflytning
Kampen er først flyttet, når DBU Københavns accept i form af en meddelelse er afsendt til de involverede klubber. Det ændrede kamptidspunkt vil fremgå af KlubOffice.

Kampe med påsat dommer af DBU København jf. turneringsreglementets § 25.1 

1) En kamp kan flyttes indtil 5 dage før end det oprindelige fastsatte spilletidspunkt. Er der færre end 5 dage til kampen kan denne ikke flyttes.

2) DBU København opkræver et gebyr på kr. 400,- hvis ønsket om en kampflytning er DBU København i hænde mindre end 21 dage før det oprindelige kamptidspunkt. Ønskes kampen spillet tidligere end det oprindelige spilletidspunkt da senest 5 dage inden det ønskede nye spilletidspunkt.

3) DBU Købehavn opkræver et gebyr på kr. 200,- hvis ønsket om en kampflytning er DBU København i hænde mere end 21 dage inden kampens oprindelige spilletidspunkt, eller hvis kampen ønskes spillet tidligere end det oprindelige spilletidspunkt, da senest 5 dage inden det ønskede nye spilletidspunkt.

Kampe uden påsat dommer af DBU København jf. turneringsreglementets § 25.3 

1) En kamp kan flyttes indtil dagen før end det oprindelige fastsatte spilletidspunkt. Er der færre end 1 dag til kampen kan denne ikke flyttes. Er kampen dommerpåsat af DBU København via dommerhjælpen kan kampen flyttes indtil 3 dage før det oprindelige kamptidspunkt. 

2) Flytning af ”ikke dommerpåsatte kampe” er gebyrfri.